Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Ніна із міста: Миколаїв :: Запитання: 42178  
Ніна запитує:
Зелений туризм в Україні
Наша відповідь:
Ми вже відповідали на подібне запитання. Див. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 39523. Крім того, перегляньте нові джерела інформації:
Передрій Н. О. Напрями розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н. О. Передрій // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 1(8). – Т. 1. – С. 265–270.
Дармостук Д. Г. Тенденції розвитку зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] / Д. Г. Дармостук // Теорія та практика державного управління. – 2017. – № 2 (57). – С. 1-7. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/3/04.pdf.
Дідик Н. В. Розвиток зеленого туризму – пріоритетне завдання для України [Електронний ресурс] / Н. В. Дідик, О. В. Варшава // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 763-767. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/133.pdf.
Зелений туризм: банк даних сільського туризму в Україні [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ruraltourism.com.ua/index2.php?
Маховка В. Сільський (зелений) туризм як напрям розвитку сільських територій у Полтавській області [Електронний ресурс] / В. Маховка // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Вип. Вип. 19, ч. 2. – С. 130-140. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5749/1/Маховка В..pdf.
Спілка зеленого туризму в Україні : [веб-сайт]. – Режим доступу: https:// www.greentour.
com.ua/.
Сучасні виклики сільського зеленого туризму України: правові, освітні, організаційні та ринкові аспекти : прес-конференція [Електронний ресурс] // Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2410812-sucasni-vikliki-dla-silskogo-zelenogo-turizmu-ukraini.html.
Чорна Н. П. Розвиток сільського туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. П. Чорна // Вісник Харків. нац. техн. ун-тусільс. гос-ва: економічні науки. – 2010. – Вип. 99. – С.401-411. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/chorna7.htm.
Оппельд Л. І. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Л. І. Оппельд, А. О. Гордіян. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2014_1_14.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 30.07.2018 14.50.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.011536 seconds