Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Віка із міста: Бровари :: Запитання: 42197  
Віка запитує:
Розвиток туризму в незалежній Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Кожухівська Р. Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку / Р. Б. Кожухівська // Вісник Донец. нац. ун-ту. Сер. Економіка і право. – 2010. – Вип.1. – С. 84-86.
Менеджмент туристичної індустрії навч. посіб / за ред. І. М. Школи . — Чернівці : ЧТЕІ КНЕУ, 2003. — 662 с.
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колект. монографія / [Бейдик О. О. та ін. ; за наук. ред. Волошина І. М.] ; Львів. нац. техн. ун-т, Львів. держ. ун-т фіз. культури, Мукачів. держ. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. - 392 с. : рис., табл.
Устименко Л. Історія туризму : навч. посіб. / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – Київ : Альтер-прес, 2005. – 320 с.
Дудорова Л. Ю. Історичний аспект розвитку туризму в незалежній Україні / Л. Ю. Дудорова // Наук. зб. Віниц. держ. педагог. ун-ту. – 2012. - № 38. - С. 311-313. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2012_38_73.pdf.
Кальченко О. М. Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України. – [Електронний ресурс] / О. М. Кальченко // Вісн. Київ. нац.. ун-ту. Соціологія.- 2010. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vcndtu/ 2010_41/18.htm.
Лозинський Р. Історичні аспекти розвитку географії туризму [Електронний ресурс] / Р. Лозинський, Ю. Шивала // Вісник Львів. ун-ту імені І. Франка. - Сер. Міжнар. відносини. – 2012. – Вип. 29. - Ч. 2. - C. 120-126. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mv_2012_29(2)__18.pdf.
Мірошник Р. О. Розвиток туристичної галузі україни: особливості та проблеми [Електронний ресурс] / Р. О. Мірошник, І. В. Щир // Режим доступу: VNULPP_2013_754_8.pdf
Щепанський Е. В. Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі україни [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університет. наук. записки. – 2010. - № 2. – С. 270-276. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unzap_2010_2_40.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 9.08.2018 16.15.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.788894 seconds