Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45813
   


Автор вопроса: Марія из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 42207  
Марія спрашивает:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для магістерської роботи... 1) Специфіка психоаналітичної філософії: теоретико-методологічний аспект. 2) Філософія людини З. Фройда. 3) Теорія людини у аналітичній психології К. Юнга. 4) Осмислення підстав людського буття у творчості Ж. Лакана і Е. Фромма. Дякую:)
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє!
Для Вас пропонуємо такі матеріали:
1. Буслинський, В. А. Історія філософії [Текст] : навчальний посібник / В. А. Буслинський. - Львів : Новий світ-2000, 2007. - 220 с. - (Вища освіта в Україні).
2. Лейбин, В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия [Текст] / В. М. Лейбин. - М. : Политиздат, 1990.
3. Маркузе, Г. Структура інстинктів і суспільство. Філософське дослідження вчення Зиґмунда Фройда [Текст] / Г. Маркузе ; пер. з нім. О. Юдін. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 248 с.
4. Рьод, В Шлях філософії: XIX-XX століття [Текст] : посібник / В. Рьод ; пер. з нім.: М. Д. Култаєва, В. М. Терлецький ; пер. с нім В. Кебуладзе. - К. : Дух і Літера, 2010. - 366 с. - (Сучасна гуманітарна бібліотека).
5. Фрейд, З. Психология бессознательного [Текст] / З. Фрейд ; ред. М. Г. Ярошевский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков : Питер, 2002. - 400 с. - (Мастера психологии)
6. Фрейд, З. Лекции по введению в психоанализ [Текст] : сб. / З Фрейд. - М. : Апрель-Пресс, 2001. - 528 с. - (Психологическая коллекция).
7. Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия [Текст] / З. Фрейд. - Харьков ; М. : Фолио, АСТ, 2001. - 624 с. - (Вершины человеческой мысли).
8. Фрейд, З. Основной инстинкт [Текст] / З. Фрейд ; ред. П. С. Гуревич. - М. : Олимп, 1997. - 656 с. - (Классики зарубежной психологии).
9. Фромм, Э.Душа человека [Текст] : Перевод / Э. Фромм. - М. : Республика, 1992. - 430 с. - (Мыслители XX века).
10. Фромм, Э. Психоанализ и этика [Текст] / Э. Фромм. - М. : Республика, 1993. - 415 с.
11. Хамітов,Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж [Текст] : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; ред. Н. Хамітов. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : КНТ. - [Б. м.] : Центр навчальної літератури, 2006. - 296 с.
12. Человек как философская проблема [Текст] : Восток-Запад / ред. Н. С. Кирабаев. - М. : Издательство УДН, 1991. - 279 с.
13. Щукін, Є. О Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, постструктуралізм [Текст] : навч. посібник / Є. О. Щукін, О. В. Патлайчук, І. Є. Чугуєва. - Миколаїв : НУК, 2009. - 116 с.
14. Юнг К.Г. Бог и бессознательное [Текст] / К. Г. Юнг ; сост. П. С. Гуревич. - М. : Олимп ; М. : АСТ, 1998. - 480 с. - (Классика зарубежной психологии).
**********************************

1. Васильева, Н. Л.Факторы развития в психоаналитической теории личности и в имплицитных теориях [Текст] / Н. Л. Васильева // Вопросы психологии. - 2007. - N 6. - С. 128-136.
2. Гаврилюк, Т. Людина перед очима трансцендентного та трансцендентне в очах людини [Текст] / Т. Гаврилюк // Філософська думка. - 2006. - N2. - С. 119-136.
3. Ельяшевич, А. Эволюция взглядов Юнга на типологию [Текст] / А. Ельяшевич, Д. Лытов // Соционика, ментология и психология личности. - 2005. - N3. - С. 47-62.
4. Кедров, К. Поэзия бессознательного [Текст] : [Зигмунд Фрейд] / К. Кедров // Эхо планеты. - 2012. - N 1/2. - С. 34-36.
5. Кузнецов, Ю. Б. Зигмунд Фройд: історія створення психоаналізу [Текст] / Ю. Б. Кузнецов // Педагогіка і психологія. - 2016. - N 4. - С. 65-71.
6. Москалець, В. Персонологічні акценти фройдизму [Електронний ресурс] / В. Москалець // Психологія і суспільство : Науковий журнал. - 2011. - N 4. - С. 148-169.
7. Рікер, П. Від психоаналізу до питання про "Я", або тридцять років філософської праці [Текст] / П. Рікер // Філософська думка. - 2008. - N 2. - С. 94-123.
8. Шейко, В. М. Культуротворча діяльність та "логіка" несвідомого конфлікту З. Фрейда [Електронний ресурс] / В. М. Шейко // Культура України : Науковий збірник. - 2012. - N 37.
9. Шульман, Г. Ошибка Гения (Типология личностей К.Г. Юнга) [Текст] / Г. Шульман // Соционика, ментология и психология личности. - 2005. - N3. - С. 63-66.
***************
https://stud.com.ua/56292/filosofiya/psihoanalitichna_filosofiya_philosophy_psychoanalysis
Психоаналітична філософія (Philosophy of Psychoanalysis)
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2016/03/28-3.pdf
Максименко С.Д. Психоаналітичні теорії розвитку особистості та психіки
http://psychology.ucu.edu.ua/publications/problema-naukovogo-statusu-psyhoanalitychnoyi-paradygmy
Фільц О., Мединська Ю. ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО СТАТУСУ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ
https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_46/Storizhko.htm
Сторіжко, Л.В. ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВЧЕННЯ Е.ФРОММА ПРО ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОАНАЛІЗУ
http://psychologis.com.ua/analiticheskaya_teoriya_lichnosti.htm
Методи аналітичної психології К. Г. Юнга
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/colleges/kovel/2011/11-32/page27.html
6.4. Проблема ірраціонального та несвідомого у філософії ХІХ – ХХ століття
http://novyn.kpi.ua/2005-2/05_Storigko.pdf
Сторіжко Л.В. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ І РЕЛІГІЇ У ТВОРЧОСТІ З. ФРЕЙДА
http://www.dissercat.com/content/obraz-cheloveka-v-filosofii-z-freida
Образ человека в философии З. Фрейда
На все добре!

.: Раздел: Философия. Религия :: 16.08.2018 10.33.10 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
   

Generated in 0.244016 seconds