Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Микола із міста: Вінниця :: Запитання: 42225  
Микола запитує:
Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку : 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір)
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо!
За Вашим питанням наступний матеріал:
1.Алексеєнко, Л. М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійсько-російський) [Текст] : Навч. посібник для вузів / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко. - Тернопіль : Астон, 2003;

2.Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації [Текст] : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. - К. : Знання, 2006. - 515 с.;
3.Глушецкий, А. А. Кооперация: роль в современной экономике [Текст] : общественно-политическая литература / А.А. Глушецкий. - М. : Профиздат, 1991;

4.Економічний енциклопедичний словник [Текст] : в 2-х т. Т. 1. А-Н / С. В. Мочерний [та ін.] ; ред. С. В. Мочерний. - Л. : Світ, 2011. - 616 с.;

5.Економічний тлумачний словник [Текст] : понятійна база законодавства України у сфері економіки / упор. Д. Д. Гордієнко. - К. : КНТ, 2006.
6.Конопліцький, В. А. Економічний словник: тлумачно-термінологічний [Текст] / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. - К. : КНТ, 2007;

7.Чаянов, А. В. Краткий курс кооперации [Текст] / А. В. Чаянов. - Моска : Книжная палата, 1989. - 80 с. ;

8.Экономика и право: Энциклопедический словарь Габлера [Текст] : Пер. с нем. / ред. А. П. Горкин. - М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. - 432 с.;
9.Энциклопедический словарь бизнесмена [Текст] : Менеджмент, маркетинг, информатика / ред. М. И. Молдованов. - К. : Техника, 1993.

***************************************************************************************************

1.Васильчак, С. В. Кооперація як складова розвитку українського села [Текст] / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Економіка АПК. - 2009. - N 9. - С. 34-38;

2.Гладкий, С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико-правового аналізу взаємозв’язків [Текст] / С. Гладкий // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 5. - С. 17-21;

3.Гончарова, Л. Н. Кооперация как форма организации экономических отношений в аграрном секторе [Текст] / Л.Н. Гончарова // Социально-гуманитарные знания. - 2004. - N6. - С. 331-334;
4.Жебровська, О. Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища [Текст] / О. Жебровська // Маркетинг в Україні. - 2014. - N 5. - С. 40-46;

5.Коберник, І. В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств [Текст] / І. В. Коберник // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - N 10. - С. 124-130;

6.Кормнов, Ю. О международной научно-производственной кооперации [Текст] / Ю. Кормнов // Экономист. - 2004. - N8. - С. 53-58;

7.Липчук, В. В. Соціальна кооперація: суть, значення, досвід [Текст] / В. В. Липчук, Н. В. Липчук // Економіка України. - 2013. - N 6. - С. 89-96;

8.Малік, М. Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки [Текст] / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2010. - N 12. - С. 103-108;

9.Малік, М. Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК [Текст] / М. Й. Малік, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2010. - N 3. - С. 3-8;

10.Україна. Закони. Про кооперацію [Текст] : від 10 липня 2003 р. №1087-IV // Економіка АПК. - 2003. - № 9. - С. 142-150;

11.Шиндирук, І. П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів [Текст] / І. П. Шиндирук // Економіка АПК. - 2016. - N 7. - С. 54-59.
*********************
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
ЗАКОН УКРАЇНИ Про кооперацію.
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Spozhyvcha_kooperatsiia
Нестуля О.О., Пантелеймоненко А.О. СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
http://gisap.eu/ru/node/522
Легошина О.Л. СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «КООПЕРАЦІЯ» ТА «КООПЕРАТИВИ СПОЖИВАЧІВ»
https://textbooks.studio/ekonomicheskaya-teoriya-uchebnik/ponyatiya-kooperatsiya-kooperativ.html
Понятия «кооперация» и «кооператив»
https://vocabulary.ru/termin/kooperacija.html
КООПЕРАЦИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/menedzhment/part3/033.htm
Сутність і види кооперації праці в менеджменті
https://bit.ly/2wuuOzc
Кооперація
http://www.ekoslovar.ru/166.html
Кооперирование производства
http://ven.ztu.edu.ua/article/download/29500/36829
Щербан М.Д., СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
Успіху!

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 29.08.2018 15.31.39 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
   

Generated in 0.225807 seconds