Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44815
   


Автор запитання: Римма із міста: Маріуполь :: Запитання: 42387  
Римма запитує:
Цікавлять наукові роботи на тему електронних архіві. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Риммо! Перегляньте наступні джерела:
Борисова Т. Наукова комунікація в цифрову епоху / Т. Борисова, С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 3 (5). - С. 22-25.
Бруй О. М. Міжнародні стандарти для створення цифрових бібліотек та архівів / О. М. Бруй // Бюлетень Нац. наук. сільськогосподарської б-ки НААН. – Вип. 2, 2013. – С. 37-45.
Гуцол Г. Депозитарна цифрова бібліотека - перспективний проект інформатизації Книжкової палати України / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. - 2008. - №9. - С. 25-29.
Лоу Д. Библиотеки в цифровую эпоху: воплощение будущего / Д. Лоу // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 5. - С. 68-80.
Сенченко М. Депозитарна цифрова бібліотека - як єдина можливість вирішення проблеми книгосховищ / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 3.
Тихонкова І. О. Проект "Українські наукові журнали": мета, завдання, результати / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2016. - № 13. - С. 40-46.
Ткаченко Ю. "Електронні", "цифрові" та "віртуальні" бібліотеки: термінологічні зауваження / Ю. Ткаченко // Бібліотечний вісник. - 2006.- №2. - С.14-16.
Бібліотечні цінності та інтеграція ресурсів у цифровому просторі [Електронний ресурс] : матер. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 10 жовт. 2017 р. / Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка ; наук.-техн. б-ка. – Полтава, 2017. – 204 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1969.
Варенко В. Особливості електронних архівів [Електронний ресурс] / В. Варенко, О. Клімчук // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжн. наук. конф., 20-23 трав. 2015 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 242-243. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33266/1/114-242-243.pdf.
Малиновський О. Б. Електронні бібліотеки: мультимедійна складова [Електронний ресурс] / О. Б. Малиновський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 783. – С. 450-457. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25608/1/50-450-457.pdf.
Мельник Н. Електронні архіви, особливості їх функціонування [Електронний ресурс] / Н. Мельник, О. Марковець // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжн. наук. конф., 20-23 трав. 2015 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 136-137. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33199.
Нікітіна В. Особливості збереження і захисту електронних документів [Електронний ресурс] / В. Нікітіна, Н. Думанський // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 3-ої Міжн. наук. конф., 21-24 трав. 2014 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; кафедра інформаційних систем і мереж ; Нац. ун-т «Львівська політехніка»,. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 254-255. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24983/1/120-254-255.pdf.
Панчишин Н. Формування електронних інформаційних ресурсів сільських бібліотек: сучасні тенденції, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Панчишин, О. Марковець // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 6-ої Міжн. наук. конф., 18-20 травня 2017 р., Україна, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 330-331. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38441/1/162_330-331.pdf
Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки XX–10-ті роки XXI ст.) [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. істор. наук: 27.00.02 / О. М. Рибачок. – Київ, 2018. – 23 с. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/aref_3.pdf.
Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки XX–10-ті роки XXI ст.) [Електронний ресурс] : дис...канд. істор. наук: 27.00.02 / О. М. Рибачок. – Київ, 2018. – 242 с. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/ dis_1.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.10.2018 16.06.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.565322 seconds