Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42456  
Оксана запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Віртуальна виставка як новий вид інформаційної послуги". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Збаровская Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская ; отв. ред. Т. Захарчук. – СПб. : Профессия, 2004. – 224 с.
Кульчицька Т. В. Книжкова виставка як одна з форм популяризації літератури : [види виставок] / Т. В. Кульчицька // Шк. бібліотека. - 2016. - № 5. - С. 29-31.
Медведєва В. Використання інфографіки в сучасній бібліотечній установі / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 5. - С. 27-30.
Патрикей С. Книжкова інсталяція - нова форма візуалізації бібліотечного простору молодіжної бібліотеки / С. Патрикей // Бібліосвіт. - 2016. - № 3. - С. 54-57.
Давидова Л. Л. Книжкова виставка - основна форма популяризації книги та змістовного розкриття книжкового фонду / Л. Л. Давидова // Шк. бібліотека. - 2010. - № 4. - С. 47.
Смєхова Л. В. Книжкова виставка – одна з форм популяризації книги / Л. В. Смєхова // Шк. бібліотека. – 2009. – № 3. – С. 43-46.
Солонська Н. Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу / Н. Солонська, Ю. Мордвінов // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - Вип. 34 / НАН України. Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського; АБУ. – Київ, 2011. – С. 150-155.
Бондаренко В. Віртуальні виставки як дискантна бібліотечна послуга [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=953:virtualna-vistavka&catid=8&Itemid=350.
Важелюк Є. Віртуальна виставка як сучасна бібліотечна послуга [Електронний ресурс] / Є. Важелюк // Вісник студ. наук. товариства Вінниц. торговельно-економ. ін.-ту Київ. нац. торговельно-економ. ун-ту : тези доповідей 7 Всеукр. студ. наукю-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих». – Вип. 50. – Вінниця. – 2018. - С. 166-169. – Режим доступу: http://www.vtei.com.ua/images/VN/26_04_5.0.pdf.
Виставкова діяльність – інформаційне обличчя публічної бібліотеки : метод. поради / КЗ «ОУНБ ім. Тараса Шевченка» Черкас. обл. ради; уклад. Т. Горда. – Черкаси, 2014. – 24 с. – Режим доступу: http://library.ck.ua/files/14.07.2014/1.pdf.
Горбенко Н. Інтерактивні книжкові виставки у Національній бібліотеці України для дітей [Електронний ресурс] / Н. Горбенко // Бібліотека у форматі Д°. - 2016. - № 4. - С. 36-39. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/107#page/36/mode/2up.
Кудря Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів : новітні інформац. технології [Електронний ресурс] / Л. Кудря // Бібл. планета. – 2009. – №1. – С. 37-39. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bp_2009_1_14.pdf.
Кунцяк Ж. Креативні виставки в дитячій бібліотеці - вимога сучасних користувачів [Електронний ресурс] / Ж. Кунцяк // Бібліотека у форматі Д°. - 2018. - № 1. - С. 40-42. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/112#page/40/mode/2up.
Куценко С. Ю. Електронні виставки музеїв: особливості та класифікація / В. Куценко [Електронний ресурс] : музеєзнавство // Музейний вісник. – 2015. - № 15. – С. 49-56. – Режим доступу: sd8478bb3eae3b5cb.jimcontent.com/download/.../Музейний вісник 15.pdf.
Льода Л. М. Книжкова виставкова діяльність: організація, тематика, проблеми [Електронний ресурс] / Л. М. Льода, Л. С. Дзендзелюк. – Режим доступу : http://vuam.org.ua/uk/704.
Толочко С. Є. Книжкові виставки бібліотеки: традиції та новації [Електронний ресурс] / С. Є. Толочко // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матер. наук.-практ. конф., присвяч. 110-й річниці заснування ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 12 верес. 2017 р., м. Вінниця. – Режим доступу: http://library.vn.ua/Konf2017/text/2017_12.doc.
Соколов В. Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності [Електронний ресурс] / В. Соколов // Бібл. вісник. – 2015. - № 3. – С. 37-41. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_3_8.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.10.2018 14.32.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.219008 seconds