Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 42565  
Катерина запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію по темі: "Інноваційні технології навчання географії у профільних класах".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Даценко Л. Геоінформаційні системи і технології : [програма курсу за вибором "Основи геоінформаційних систем і технологій" (для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навч. закладів)] / Л. Даценко, В. Остроух // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). - 2013. - № 19. - С. 16-24.
Корнєєв В. Інноваційні підходи до навчання географії / В. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі. — 2009. — № 7?8. — С. 21-25.
Назаренко Т. Г. Організація навчальної діяльності старшокласників у профільних географічних класах : [грунтовний аналіз переліку методів навчання, що можуть застосуватися в процесі навчальної діяльності на уроках географії в старших класах] / Т. Г. Назаренко // Географія та економіка в сучасній шк. - 2012. - № 6. - С. 38-43.
Топузов О. Науково-методичні підходи до організації навчання вчителів географії для професійної діяльності в умовах профільної школи : теорія й методологія освіти / О. Топузов, Т. Назаренко // Рідна школа. - 2012. - № 10. - С. 3-7.
Уроки географії профільного рівня : [навчальні прийоми для засвоєння знань] // Географія та економіка в рідній школі. - 2015. - № 4. - С. 20-27.
Концепція навчання географії України в основній та старшій школі [Електронний ресурс] / заг. ред. О. М. Топузова, О. Ф. Надтоки. – Режим доступу: http://undip.org.ua/upload/iblock/399/2017-kontseptsiya-geo-ukrayiny-_n.pdf.
Назаренко Т. Г. Методика навчання географії в профільній школі : теорія і практика : моногр. [Електронний ресурс] / Т. Г. Назаренко ; Ін-т педагогіки ; Нац. академія педагог. наук України. - Київ : Педагогічна думка, 2013. –380 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9886/1/Nazarenko_монографія.Методика_навчання_географії_в_профільній_школі.pdf.
Профільне навчання в умовах реформування шкільної географічної освіти. Проблеми організації профільного навчання географії [Електронний ресурс] // Студопедия : ваша школопедия : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://studopedia.ru/19_70025_profilne-navchannya-v-umovah-reformuvannya-shkilnoi-geografichnoi-osviti-problemi-organizatsii-profilnogo-navchannya-geografii.html.
Профільне навчання географії як один із напрямів інноваційної діяльності загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] // Проблеми викладання географії у школі : конспект лекцій / укл. С. М. Кирилюк. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – 124 с. – Режим доступу: https://collectedpapers.com.ua/problems_teaching_geography_schools/7-1-profilne-navchannya-geografiyi-yak-odin-iz-napryamiv-innovacijnoyi-diyalnosti-zagalnoosvitnoyi-shkoli.
Яковлева В. А. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення соціально-економічної географії світу [Електронний ресурс] / В. А. Яковлева // Вісник Нац. ун-ту оборони України. – 2012. - 4 (29). – С. 125-128. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnaou_2012_4_27.pdf.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 16.11.2018 13.55.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.204934 seconds