Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44815
   


Автор вопроса: Оксана из города: Золочів :: Вопрос: 42658  
Оксана спрашивает:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка де знайти інформацію "Упровадження інноваційних технологій в бібліографічне інформування користувачів". Дякую.
Наш ответ:
Оксано, добрий день! Радимо скористатися вже виконаними віртуальними довідками 36457,42116 (шукати через розширений пошук за номером запитання), а також скористатися такими джерелами інформації:

Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квітня 2015 р.) / уклад.: Н. А. Бачинська, С. Г. Винокурова, Ю. І. Горбань; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. - 236 c. - укp.

Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування [Електронний ресурс] // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в ... році. - 2014. - Вип. 19. - С. 27-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rbndu_2014_19_6

Головацька І. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й оперативності [Електронний ресурс] / І. Головацька // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 10. - С. 19-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_10_11

Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібл. вісн.. - 2011. - № 4. - С. 11-23.

Добко Т. Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуговування електронними інформаційними ресурсами” [Електронний ресурс] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 1. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2002_1_16

Зотова, В. А. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів у режимі "запит-відповідь": інноваційний підхід [Текст] / В. А. Зотова // Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 19 - 20 квітня 2007р. / М-во культури і туризму України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2007. - С. 346-348

Іваницька Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості / Т. Іваницька, Н. Фадєєва // Вища шк.. - 2011. - № 4. - С. 113-122. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Інформаційно-бібліографічна робота публічної бібліотеки [Електронний ресурс].: метод. реком. / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л.О.Сашкова.– Харків : ХОУНБ, 2015. – 21 с. - Режим доступу:
http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000182.pdf

Інформаційний ресурс бібліотеки. Інновації. Суспільство : Довідк.-інформ. вид. / ред.: М. Г. Спиця; Упр. культури Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва. - Вінниця, 2004. - 195 c. - укp.

Кісельова, Олена. Бібліомарафон "Звучи, рідна мово!" [Текст] / О. Кісельова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика . - 2018. - N 4. - С. 19-24

Колупаєва О.В. Інформаційні технології у бібліографічному обслуговуванні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf/44.pdf

Кормилець Ю. В. Довідково-бібліографічне обслуговування засобами інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеці сучасного вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Ю. В. Кормилець // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. - 2012. - Вип. 3. - С. 263-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2012_3_28

Лопата О. Інформаційні ресурси зали періодичних видань: від накопичення до ефективного використання в АБІС ІРБІС [Електронний ресурс] / О. Лопата // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 217-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_22

Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., 21 - 23 жовт. 2014 р., Київ / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Т. П. Павлуша, О. М. Василенко, Г. І. Ковальчук, О. П. Бодак, Т. В. Добко, Н. В. Стрішенець, Л. Й. Костенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУВ НАН України, 2014. - 531 c. - укp.

Ніколаєв І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек [Електронний ресурс] / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко . – Режим доступу:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf

Онищенко О. С. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Е. Л. Кулаковська, Л. А. Чуприна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 c. - укp.

Постельжук О. "Віртуальна довідкова служба" як інструмент задоволення інформаційних потреб користувачів [Електронний ресурс] / О. Постельжук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 455-466. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_35

Романуха З. В. Інформаційна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону України (кінець XX - початок XXI ст.): основні напрями бібліографічного обслуговування та розвиток інформаційних послуг : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / З. В. Романуха; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 2015. - 20 c. - укp.

Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування [Електронний ресурс] / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_8

Свіркова, Л.Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції і проблеми [Текст] / Л. Свіркова // Бібліотечний форум України. - 2008. - N 1. - С. 22-25

Севастьянова Г. К. Традиции и инновации в библиографической работе. ТРИЗ - веление времени / Г. К. Севастьянова // Світ дит. б-к. - 2002. - № 2. - С. 28-29.

Традиційні та інноваційні форми інформаційно – бібліографічного обслуговування [Електронний ресурс] : блог бібліотекаря Гунчак Ірини. - . - Режим доступу: http://skarbnyzabibl.blogspot.com/2015/02/blog-post_17.html

Трачук Л. Еволюція бібліографічного інформування - від "інформаційно-бібліографічного обслуговування" до "електронного бібліографічного інформування споживачів" / Л. Трачук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 465-479. - Бібліогр.: 29 назв. - укp.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 6.12.2018 20.38.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.620735 seconds