Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44605
   


Автор вопроса: Сергій из города: Київ :: Вопрос: 42702  
Сергій спрашивает:
Добрий вечір. Допоможіть будьласка узагальнити існуючу літературу України та інших держав за темою: Фізична підготовка військовослужбовців, розвиток фізичних якостей військовослужбовців.
Наш ответ:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Грищенко Д. С. Концептуальні напрями удосконалення системи фізичної підготовки і спорту у Збройних силах України в умовах їх реформування та розвитку : зб. вист. / Д. С. Грищенко; ред. Д. С. Грищенко, Ю. С. Фіногенов, Г. І. Сухорад // Матер. засідання секції Воєнно-наукової ради за воєнно-теоретичною проблематикою Міністерства оборони України. – Київ : Управління фізичної культури і спорту МОУ, НУОУ імені І. Черняховського, 2016. – 232 с.
Петрачков О. Аналіз взаємозв’язку між фізичною та професійною підготовленістю у військово-службовців різних військових спеціальностей / О. Петрачков // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 67-69.
Розвідка в батальоні : навч.-метод. посіб. / В. А. Ожаревський, В. В. Панасюк, І. В. Польцев, В. Г. Синиця. – Львів : АСВ, 2014. – 112 с.
Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних Сил та інших силових структур України : матер. наук.-метод. конф., 28–29 лист. 2013 р. / [редкол.: Фіногенов Ю. С. та ін.]. – Kиїв : НУОУ, 2013. – 251 с.
Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців : матер. всеармійської наук.-метод. конф., 24 лист. 2011 р. / [редкол. Ю. С. Фіногенов та ін.]. – Kиїв : НУОУ, 2011. – 180 с.
Сухорада Г. І. Актуальні питання вдосконалення керівних документів з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах, інших військових формуваннях і правоохоронних органах України. / Сухорада Г. І. // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)" : зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 3. № 2 (57). – С. 319-323.
Сухорада Г. І. Аналіз динаміки змін засобів фізичної підготовки в керівних документах у Збройних Силах України / Сухорада Г. І., Фіногенов Ю. С. // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – Київ : НПУ, 2012. – Вип. 17. – С. 111–118.
Тимчасова настанова з фізичної підготовки у Збройних силах України (НСТ-2014). – Київ : М-во оборони України, 2014. – 158 с.
Фіногенов Ю. С. Порівняльний аналіз динаміки основних нормативів фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ у Настановах з фізичної підготовки за останні 30 років / Фіногенов Ю. С. [та ін.] // Наук. часопис Нац. пед. уні-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-педагог. проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) – Вип. 6. – Київ : НПУ, 2010. – С. 314–320.
Гапоненко О. Особливості організації процесу фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України та провідних країн світу / О. Гапоненко, С. Гапоненко // Зб. наук. праць Нац. академії Держ. прикордонної служби України Серія: Педагогічні науки. – 2016. - № 4 (6). – С. 55-65. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadpcpn_2016_4_7.pdf
Іноземні армії: фізична підготовка [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [веб-сайт]. - Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24382/.
Маляренко А. Шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців-десантників із переважним використанням засобів функціонального багатоборства [Електронний ресурс] / А. Маляренко ; Нац. ун-т фізичн. виховання і спорту України // Спортивна наука України. - 2018. -№1 (83). С. 9-14. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/viewFile/669/648.
Методи розвитку фізичних якостей [Електронний ресурс] // Нац. ун-т оборони України імені Івана Черняховського : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://nuou.org.ua/component/k2/metodi-rozvitku-2014/66-metodi-rozvitku-2014.html. – Назва з екрану.
Ролюк О. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників [Електронний ресурс] / О. Ролюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – 2016. - № 1 (33). – С. 57-63. - Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10527/1/Ролюк Олександр.pdf.
Сухорада Г. І. Актуальні питання організації та проведення фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України та правоохоронних органах [Електронний ресурс] / Г. І. Сухорада // Вісник . – 2015. - №129. – Т. 1. – С. 272-275. - Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1571.
Теоретичні засади формування змісту спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців повітряних сил Збройних Сил України / О. А. Ткачук, С. В. Палевич, В. М. Кирпенко, О. Г. Піддубний // Фізичне виховання і спорт. – 2017. – № 6. – С. 51-57. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=texc_2017_6_12.

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 16.12.2018 16.45.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.438607 seconds