Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42827  
Марія запитує:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітично-описова частина до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. – М.: Миколаївська обласна державна адміністрація, 2016. – 128 с.
Блистів Т.В. Теорія і практика туристичних походів [навчальний посібник]. - Львів: НВФ "Українські технології", 2006. - 132 с.
Булашев А. Я. Спортивный туризм / А. Я. Булашев, М. В. Тонкошкур. - Харьков: ХДАФК, 2009. - 120 с.
Булашев О. Я. Теорія і методика спортивного туризму : навч. посіб для студентів першого курсу (за кредитно-модульною системою) / Булашев О. Я. – Х. : ХДАФК, 2007. – 230 с.
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм. Навчальний посібник / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. - 304 с.
Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посібник / В. Д. Дехтяр. – Киъв : Науковий світ, 2003. - 204 с.
Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – Київ : Альтерпрес, 2008. - 280 с.
Иванова Н. В. Спортивно-оздоровительный туризм: общая туристская подготовка, техника и технология туризма : уч. пособие / Н. В. Иванова. – Самара : Самар. муниципальный ин-т упр., 2009. – 221 с.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. / Кияк В. Ф. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 310 с.
Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис.д-ра пед. наук / А. П. Конох. – Киъв, 2007. – 18 с.
Кравчук Т. А. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма : уч. пособие. – Ч. I. – Изд. 2-е, перераб. и доп. В 2-х ч. / Т. А. Кравчук. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2009. – 185 с.
Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. – Киъв : Знання, 2008. – 343 с.
Никишин Л.Ф., Коастуб А.А. Туризм и здоровье. / Л.Ф. Никишин. – К.:Київ, Центр учбової літератури, 2001. – 198 с.
Україна туристська [Електронний ресурс] // Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://ukrjuntur.org.ua/ukraina-turistska.html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 14.02.2019 16.16.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.217349 seconds