Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Орися із міста: Львів :: Запитання: 42886  
Орися запитує:
Доброго вечора! чи могли б ви допогти з пошуком інформації : перетворення симетрії простору в задачах
Наша відповідь:
Доброго дня, Орися! Перегляньте наступні джерела:
Погорєлов О. В. Геометрія : Планіметрія : підручник для 7-9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Погорєлов. – 7-ме вид. – К : Школяр, 2004. – 240 с.
11 клас:Рух у просторі. Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці : формування знань учнів про перетворення симетрії в просторі та застосування знань до розв'язування задач [Електронний ресурс] : [презентація] // Мультиурок : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-do-uroku-ghieomietriia-11-klas-rukh-u-prostori-pierietvoriennia-simietriyi-v-prostori-simietriia-v-prirodi-i-na-praktits.html – Назва з екрану.
Заїка О. В. Роль геометричних перетворень для розвитку просторового мислення школярів [Електронний ресурс] / О. В. Заїка, Н. В. Кугай, Є. М. Борисов //
Роганін О. М. Плани-конспекти уроків [Електронний ресурс] : урок 4: Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці / О. М. Роганін // Геометрія, 10 кл. Розділ: Декартові координати у просторі. - Режим доступу: http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/10_klas/geometriya_rjganin_10_klas/roganin_5g.html.
Тополя Л. В. Планування та організація занять з методики навчання математики з використанням ІКТ під час вивчення теми Геометричні перетворення та координати і вектори у просторі [Електронний ресурс] / Л. В. Тополя // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2010. - №. 8. - С. 85-89. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_2_2010_8_14.pdf.

.: Розділ: Математика :: 27.02.2019 22.22.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.227879 seconds