Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Андрій із міста: Ніжин :: Запитання: 42906  
Андрій запитує:
Допоможіть знайти додаткову інформацію для курсової теми: Інноваційна політика кластоутворення в рекреаційно-туристичній сфері України. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрій! Перегляньте наступні джерела:
Андрєєва Н. М. Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва / Н. М. Андрєєва, О. В. Поляничко // Економічний форум. – 2013. - № 3. – С. 82-87.
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України : методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія / О. О. Бейдик. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – 395 с.
Боголюбов С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / С. А. Боголюбов. – М. : Издат. центр «Академия», 2009. – 256 с.
Гiлецький Й. Р. Науково-конструктивні основи вивчення природних умов і ресурсів у шкільному курсі соцiально-економiчної географiї України / Й. Р. Гiлецький // Наук. вісник Чернівец. ун-ту : зб. наук. праць. – Чернівці, 1998. – Вип. 31: Географія. – С. 166–169.
Гурбик Ю. Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання / Ю. Гурбик // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 132-137.
Добрєва Н. Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні / Н. Добрєва // Ефективність держ. управління. – 2013. – Вип. 34. – С. 246-253.
Кусков А. С. Рекреационная география / А. С. Кусков, В. Л. Голубева, Т. Н. Одинцова. – М. : Флинта, 2005. – 493 с.
Ніколаєв Ю. О. Туристичні кластери в Україні / Ю. О. Ніколаєв // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4 (47). – С. 336-341.
Мельнійчук М. М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. М. Мельнійчук, С. Д. Уєвич, В. С. Чернець та ін. // Наук. записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2013. – Вип. 2. – С. 101-115.
Реймерс Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник. / Н. Ф. Реймерс. — М. : Мысль, 1990. — 639 с.
Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посіб. / О. Г. Топчієв. – Одесса : Астропринт, 2001.– 560 с.
Шабардіна Ю. В. Інноваційний розвиток рекреаційно-туристичної сфери Чернігівської області в контексті евроінтеграції України / Ю. В. Шабардіна // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – С. 338-349.
Гiлецький Й. Р. Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів за геосферним підходом [Електронний ресурс] / Й. Р. Гiлецький // Географія та туризм. – 2011. - № 14. – С. 52-58. – Режим доступу: https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2011_14_11.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiD8IfxuOXgAhWo-yoKHXoxDj8QFggUMAg&client=internal-uds-cse&cx=012955353415694750662:ac0q9yn5xfi&usg=AOvVaw2YVX6dG4joCJEdnIVeCdCh.
Сировець С. Ю. Рекреаційно-туристична діяльність в системі сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / С. Ю. Сировець // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 3. – С. 84-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_3_17.
Стеченко Д. М. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України [Електронний ресурс] / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Наук. вісник Чернігів. держ. ІЕУ. – 2014. - № 2 (22). – С. 9-18.- Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvgeci/article/view/27366.
Фарат О. В. Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі Львівського регіону [Електронний ресурс] / О. В. Фарат, М. В. Марущак // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2012_2_29.pdf.
Хуснутдінов О. Кластери – спільна стратегія розвитку для транскордонних регіонів [Електронний ресурс] / О. Хуснутдінов. – Режим доступу: http://irgo.org.ua/politika-i-vlast/klasteri-–-spilna-strategiya-rozvitku-dlyatranskordonnix-regioniv.

.: Розділ: Туризм :: 7.03.2019 09.41.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.764731 seconds