Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44196
   


Автор запитання: Чаплигіна Анна із міста: місто Харків :: Запитання: 42981  
Чаплигіна Анна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання курсової роботи на тему: "Дослідження складу та основних характеристик парфумерно-косметичної сировини для виробництва зубних паст". Сподіваюсь що ви зможете мені допомогти. Дякую.
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Аннєнкова Н. Б.Парфумерно-косметичні товари : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Н. Б. Аннєнкова, Я. А. Попова, В. І. Бідаш ; Держ.закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 244 с.

Воронов С.А. Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів. - Львів: Львівська політехніка, 2010. — 316 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/r520.pdf

Громовик Б. П. Медичне і фармацевтичне товарознавство: товари аптечного асортименту: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / [Б. П. Громовик, Н. Б. Ярко, І. Я. Городець- ка та ін.] / за ред. проф. Б. П. Громовика. – 2011. – С. 364-375.

Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості[Електронний ресурс]: Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 N 27. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0027588-99

Елохин Ю. В., Иванов В. Н. Диоксид кремния в современных зубных пастах // Сырье и упаковка. — 2005. — № 10(59).- С.14–17; С.22–26.

Іванова А.А. Експертиза зубних паст, що реалізуються на ринку України [Електронний ресурс] / А.А. Іванова, Т.Л. Колесник // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. - 2009. - Вип. 1. - С. 571-580. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2009_1_90

Кривов’яз О. В. Екстемпоральна рецептура зубних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кривов’яз, Ю. О. Томашевська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2013. - № 1. - С. 73-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apfimntp_2013_1_21

Пешук Л. В.,Бавіка Л. І., Демідов І. М. Технологія парфумерно-косметичних продуктів.—К.:Центр учбової літератури, 2007. — 376 c.

Пасты зубные. Общие технические условия. (ГОСТ 7983-99): ГОСТ 7983-99. – [Чинний від 2001-01- 01]. – М. – Издательство стандартов, 2000. – 36 с.

Пономарьов П.Х. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / П.Х. Пономарьов, І.В. Донцова – К.: Центр учбової літератури, –2009. – 126 с.

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції [Електронний ресурс]: закон України від 02.12.2010. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17

Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-17

Терешина Т. П. Анализ новейших технологий, использованных при разработке современных лечебно-профилактических зубных паст [Електронний ресурс] / Т. П. Терешина // Інновації в стоматології. - 2013. - № 1. - С. 40-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innvstom_2013_1_12

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 29.03.2019 20.29.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.230801 seconds