Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45389
   


Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 43050  
Ігор запитує:
Доброго дня, допоможіть отримати інформацію на тему: Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре! Перегляньте наступні джерела:
Гулич О. І. Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів / О. І. Гулич, Л. С. Гринів, Н. М. Герасимчук; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2007. - 52 c.
Орленко О. І. Як створити життєздатний ТІЦ або Етапи великого шляху / О. І. Орленко // Новости турбизнеса. - 2007. - № 13-14. - С. 20-22.
Орленко О. І. Як створити життєздатний ТІЦ або Етапи великого шляху / О. І. Орленко // Новости турбизнеса. - 2007. - № 15. - С. 16-18.
Державна служба туризму та курортів : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=532. – Назва з екрану.
Концепція створення та функціонування мережі туристично-інформаційних центрів в Україні [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.09.2008 р., № 1088-p. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.
Бєляєва С. Туристично-інформаційний центр як інвестиційно-інноваційний сегмент просування туристичних послуг [Електронний ресурс] / С. Бєляєва, Л. Фрей // Зб. наук. праць Черкаського держ. технолог. університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 39(1). - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_39(1)__9.
Волчецький Р. В. Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму [Електронний ресурс] / Р. В. Волчецький // Наук. праці [Чорноморського держ. університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2012. - Т. 194. - Вип. 182. - С. 126-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_194_182_27.
Гаврилюк А. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України [Електронний ресурс] / А. Гаврилюк // Вісн. нац. академії держ. управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 1. - С. 78-86. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-1-11.pdf.
Лола Ю. Ю. Особливості розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Лола, О. П. Кісь // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 14. - С. 269-274. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_14_51.
Моклиця Ю. В. Інформаційний туристичний центр як інструмент місцевого туристичного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. В. Моклиця // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 12. - С. 71-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_12_13.
Музиченко-Козловська О. В. Державне регулювання діяльності туристично-інформаційних центрів [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_21.
Музиченко-Козловська О. В. Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_9.
Новикова М. В. Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм [Електронний ресурс] / М. В. Новикова, Ю. Ю. Лола // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 11. - С. 47-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_9.
Хоменко М. М. Розвиток туристичних інформаційних центрів на регіональних рівнях індустрії туризму [Електронний ресурс] / М. М. Хоменко // Вісник Хмельницького нац. університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 236-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_1_43.
Чумаков К. І. Потенціал туристичної галузі України: формування і розвиток [Електронний ресурс]: автореф. дис….. канд. економ. наук: 08.00.03 / К. І. Чумаков. – Запоріжжя, 2015. – 207 с. – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/docs/nauka/vcheni_rady/12.105.03/_41dis.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 22.04.2019 12.20.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.363509 seconds