Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 43136  
Таня запитує:
доброго вечора потрібна відповідь.Охарактеризувати значення закону професійної педагогіки "Знання ступеня неперервності технологічних процесів".
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Ващенко Л.М. Інновації в освіті // Енциклопедія освіти Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 338-340.

Десятов Т. Філософські засади неперервної освіти // Порівняльна професійна педпгогіка. – 2011. - № 2. – С. 6-13.
http://www.khnu.km.ua/root/res/2-7002-10.pdf

ЗАКОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
http://um.co.ua/9/9-19/9-197808.html

Зязюн І.А. Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні технології, діалектика педагогічної дії // Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: монографія. – Київ., 2003. – С. 11-59.

Когут С.Я.Професійна педагогічна освіта у дослідженнях вчених України
http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/802/Kohut_Profesiyna pedahohichna osvita.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кошляк, Н. О. Сучасні підходи до визначення професіоналізму педагога [Текст] / Н. О. Кошляк // Завучу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. - 2018. - № 23/24. - С. 34-7 - 34-9. - Бібліогр. в кінці ст. - (Методист : журнал у журналі ; № 75)

Неперервна освіта як світова тенденція
https://pidruchniki.com/1529052755044/pedagogika/neperervna_osvita_svitova_tendentsiya

Ничкало, Нелля. Педагогічна наука і професійна освіта: неперервна взаємодія / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2017. - № 1. - С. 2-4

Ничкало, Нелля. Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв'язку / Нелля Ничкало // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 2. - С. 42-53. - Бібліогр. в кінці ст.

Ничкало Н.Г.Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: монографія / Н. Г. Ничкало. –К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. –125 с.

Нісімчук А.С., Падатка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр "Просвіта", Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", 2000.-368 с.

Новикова , Г. П. Современные педагогические технологии в подготовке и переподготовке педагогов в системе высшего профессионального образования нового поколения [Текст] / Г. П. Новикова // Креативна педагогіка : наук.-метод. журнал. - 2011. - Вип. 4. - С. 85-91. - Бібліогр. в кінці ст.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.КІКГЄНКО, О.М.Любарська та ін.; За зал ред. О.М.Пєхоти. - К.:А.С.К., 2001.-256 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті:Монографія /С.О.Сисоєва, А.М.А^тексюк, П.М.Воловик, О.І.Кульчицька, Л.С.Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін.; За ред. С.О.Сисоєвої. - К.:ВІП0Л, 2001.-502 с.

Педагогічні технології: наука - практиці. Вип.1 /О.І.Кульчицька, С.О.Сисоєва, Я.В.Цехмістер; За ред. С.О.Сисоєвої. - К.:ВІП0Л, 2002. - 280 с.

Сігаєва Л.Є. Підвищення кваліфікації фахівців як складова неперервної професійної освіти / Л.Є.Сігаєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред.І.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало [ та ін.]. – К., 2000. – С.319-36.

Сліпчишин, В.А. Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка іпсихологія». Педагогічні наук. – 2016. - № 1. – С. 337-343.
http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2016-1/58.pdf

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 51 / редкол. - Київ- Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. - 465 с. https://vspu.edu.ua/faculty/imad/files/z/z_51.pdf

Технологізація освіти як історична неперервність
http://lib.iitta.gov.ua/6145/1/зязюн4.pdf

.: Розділ: Інше :: 23.05.2019 00.20.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.23887 seconds