Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44196
   


Автор запитання: Андрій Савіков із міста: Львів :: Запитання: 43638  
Андрій Савіков запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені будь ласка із матералом на тему «Порівняльний аналіз. Катехизму УГКЦ і катехизму Католицької Церкви» Усе що є: Книги Статті Реферати Есе Сайти І інше
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрій! Перегляньте наступні джерела:
Голова римо-католицького єпископату в Україні спричинив новий конфлікт заявою про “гріх української нації” перед поляками [Електронний ресурс] // Релігія в Україні : міркуй разом з нами : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/36691-golova-rimo-katolickogoyepiskopatu-v-ukrayini-sprichiniv-novij-konflikt-zayavoyu-pro-grixukrayinskij-naciyi-perd-polyakami.html. – Назва з екрану.
Дубравський Л., єпископ. Важливість і роль Катехизму Католицької Церкви [Електронний ресурс] : вступне слово на відкриття Катехитичного Симпозіуму, 18.09. 2018, м. Городок Хмельницької обл. / єпископ Дубравський Л. – Режим доступу: http://ibn-gorodok.org.ua/vazhlivist-i-rol-katehizmu-katolickoi-cerkvi/.
Катехизм – катехизис – катехиза [Електронний ресурс] // Порадник: для богословів та редакторів богословських текстів : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://poradnyk.ucu.edu.ua/theological-comments/catechism/. – Назва з екрану.
Катехизм Католицької Церкви [Електронний ресурс] // Truechristianity.info : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.truechristianity.info/ua/books/catholic_church_catechism/catholic_church_catechism_content.php. – Назва з екрану.
Катехизм Української Греко-Католицької Церкви : Христос – наша Пасха [Електронний ресурс]. – Львів, 2011. –336 с. : 64 іл. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://pcc.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2013/02/Catechism-UGCC_2012.pdf. – Назва з екрану.
Кібукевич О. Соціальна доктрина Української Православної Церкви Київського Патріархату [Електронний ресурс] О. Кібукевич // Богословський портал : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://risu.org.ua/article_print.php?id=44362&name=ukrainian_history&_lang=ua& .- Назва з екрану.
Моісеєнко Л. Пробеми війни та миру в трактуванні християнських конфесій [Електронний ресурс] / Л. Моісеєнко // Історія релігій в Україні : наук. щорічник. - 2018. - Вип. 28. - Ч. 2. - С.545-565.- Режим доступу: http://www.religio.org.ua/index.php/religio/article/download/252/250.
Мороз В. Церква та її завдання у світі: до питання про потенціал суспільного вчення УГКЦ [Електронний ресурс] / В. Мороз // Наук. записки [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. - 2010. - Вип. 2. - С. 121-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_2_15.
Онищук С. В. Порівняльний аналіз соціальної доктрини традиційних християнських церков в Україні в питанні взаємодії держави і церкви [Електронний ресурс] / С. В. Олексюк О. Пріоритетні напрямки діяльності УГКЦ після легалізації у контексті власних традицій та рефлексії іі Ватиканського собору [Електронний ресурс] / О. Олексюк // Студентські наук. записки. Серія «Гуманітарні науки». – Вип. 2. – Острог, 2010. – Режим доступу: http://textarchive.ru/c-2422314-pall.html.
Онищук // Теорія та практика державного управління. – 2014. - Вип. 4. – С. 56-65. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpdu_2014_4_10.pdf.
Островський Р., отець. «Боже Слово як основа катехитичного служіння» [Електронний ресурс] : доповідь о. д-р Р. Островського на Синоді Єпископів УГКЦ / о. д-р Р. Островський // Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ : веб-сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ktds.org.ua/news/our/bozhye-slovo-yak-osnova-katyekhitichnogo-sluzhinnya-dopovid-o-d-r-romana-ostrovskogo-na-sinodi-yepiskopiv-ugkts/. – Назва з екрану.
Стасюк П. Ми маємо катехизм: що далі? [Електронний ресурс] / П. Стасюк // Католицький оглядач : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://catholicnews.org.ua/mi-maiemo-katehizm-shcho-dali. – Назва з екрану.
Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945–1989 рр. [Електронний ресурс] : автореф. … наук. ступеня докт. істор.наук : спец. 07.00.02 – всесвітня історія / М. Трущинський ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/truszczynski-aref.pdf.
Хитрий С., отець. Катехизм Католицької Церкви: Історія та загальна характеристика / отець Хитрий С. - Youtube.com : [відеохостинг] . – Електрон. відео. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=x27b2aOLaoM. – Назва з екрану.
Шпіраго Ф. Католицький народний катехізис [Електронний ресурс] / Ф. Шпіраго ; пер. о. Я. Левицького. – Репринт. вид. 1913 р. – Львів, 1997. – Режим доступу: https://www.truechristianity.info/ua/books/catholic_catechism.php.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 5.12.2019 09.44.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.864682 seconds