Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44532
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Берегове :: Запитання: 43681  
Вікторія запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про розвиток зеленого туризму в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 42178. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Габчак Н. Сільський зелений туризм на Закарпатті / Н. Габчак // Географія та основи економіки в школі. — 2007. — № 6. — С. 39-41.
Голубець І. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України (кін. XX — поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / І. М. Голубець; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2011. — 16 c.
Дарчук В. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. Дарчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 c.
Екологічне виховання чи екологічний туризм: що спочатку? // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2016. — № 10. — Шкільний туризм. — 2016. — Вип. 5. — С. 1-6.
Зелений туризм в Україні : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 36. — С. 22-24.
Зима О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму / О. Зима, М. Голуб // Бізнес Інформ. — 2015. — № 1. — С. 241-245.
Зінкевич М. Сільський зелений туризм / М. Зінкевич, У. Ліщинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2014. — № 2. — Шкільний туризм. — 2014. — Вип. 1. — С. 7-9.
Ілляшенко С. "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону / С. Ілляшенко, Н. Ілляшенко, В. Щербаченко //Економіка України. — 2013. — № 8. — С. 33-39.
Коротинський Д. Економічний вплив сільського зеленого туризму на збереження природно-територіального комплексу Волині / Д. Коротинський // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. — 2012. — № 5. — С. 83-86.
Кравченко О. Агро- і зелений туризм : навчальний посібник / О. Кравченко ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ : КиМУ, 2007. — 82 с. : іл., табл. — (Tempus Joint European Project «EU Standards in Teaching International Tourism Economics»).
Матвієнко А. Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні / А. Матвієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць — 2014. — Вип. 22/1. — С. 95-99.
Матвійчук Л. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід / Л. Матвійчук, І. Тищук ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : Інформ.-вид. від. Луц. нац. техн. ун-ту, 2017. — 259 с. : іл., табл..
Онойко Ю. Сільський зелений туризм на теренах Кіровоградщини : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] / Ю. Онойко, В. Кролік // Країна знань. — 2013. — № 3-4. — С. 45-48.
Осадча Т. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю / Т. Осадча ; [за ред. В. Труша]. — Херсон : Олді-плюс, 2009. — 290 с. : іл., табл.
Петлін І. Управління малим підприємництвом у сфері сільського зеленого туризму України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / І. Петлін; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2012. — 21 c.
Про Рекомендації парламентських слухань "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" : постанова Верховної Ради України, 13 лип. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 16 серп. — С. 8.
Сажнєва Н .Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять : навчальний посібник / Н. Сажнєва, І. Арсененко; Мелітоп. держ. пед. ун-т. — Мелітополь : Люкс, 2007. — 254 c.
Самойлик К. Зелений туризм : п'ять вагомих аргументів "за!" : розмова з батьками / К. Самойлик // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2011. — № 17. — С. 5.
Серебрій В. Аграрний туризм: становлення й перспективи розвитку / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2012. — № 24. — Шкільний туризм. — 2012. — Вип. 6. — С. 3-6.
Сільський зелений туризм : словник-довідник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [авт.-уклад.: Т. Кальна-Дубінюк]. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. — 78 с. : табл.
Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації фахівців сфери сільського зеленого туризму : навчальний посібник / [Т. Кальна-Дубінюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. — 639 с. : іл., табл.
Чернява Г. Основні елементи підготовки фахівців в області організації сільського зеленого туризму в Україні / Г. Чернява // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 4, ч. 2. — С. 74-81.

.: Розділ: Туризм :: 16.12.2019 13.42.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202756 seconds