Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Марта із міста: Яремче :: Запитання: 43743  
Марта запитує:
Підберіть, будь ласка, список літератури про вченого Юрія Шевельова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марто! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Абліцов В. Діалог через океан : Юрій Шевельов, Олесь Гончар / В. Абліцов. — Київ : Бізнесполіграф, 2012. — 207 с. : іл.
Видатні українські мовознавці. Юрій Шевельов [Електронний ресурс] // СловОпис [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://slovopys.kubg.edu.ua/iurii-shevelov/. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.01.2020.
Волосова О. Юрій Шерех (Шевельов) як літературний критик : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Волосова ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Харків, 2002. - 177 с.
Гуменюк Т. Соціолінгвістичний погляд на питання багатоосновності української літературної мови / Т. Гуменюк // Дивослово. - 2012. - № 4. - С. 37-41.
Гундорова Т. Юрій Володимирович Шевельов : буден. спогади про небуден. людину / Т. Гундорова // ЛітАкцент. - Київ : Темпора, 2008. - Вип. 2. - С. 87-93.
Дзюба І. Юрій Шевельов: літературознавець, есеїст, культуролог / І. Дзюба // Сучасність. - 2009. - № 3-4. - С. 155-183.
Жулинський М. Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шереха / М. Жулинський // Жулинський, Микола Григорович. Українська література. Творці і твори. - Київ , 2011. - С. 714-724.
Забужко О. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002 : з додатковими творами, коментарями, причинками до біографії та іншими документами / О. Забужко, Юрій Шевельов. — Вид. 2-ге, переробл. й доповн. — Київ : КОМОРА, 2013. — 499, 24 с. : іл. — (Серія «Persona»).
Каруник К. Юрій Шевельов як дослідник української мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / К. Каруник ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 19 с.
Коваленко С. Повернення Юрія Шевельова : конспект уроку словесності в 11 класі / С. Коваленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 11-12. - С. 38-49.
Корогодський Р. Шістдесятники поза пафосом / Р. Корогодський // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2003. - № 16. - С. 1-23.
Лемешенко Н. Видатні діячі мовознавчої науки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2018. - № 21-22. - С. 55-80.
Масенко Л. Юрій Шевельов – видатний український мовознавець / Л. Масенко // Дивослово. - 2003. - № 1. - С. 60-67.
Романюк С. Своєрідність ідіолекту Юрія Шевельова : лексичний рівень / С. Романюк // Дивослово. - 2012. - № 9. - С. 43-47.
Ткач Л. Юрій Шевельов : українські мовознавці / Л. Ткач // Дивослово. - 2008. - № 12. - С. 24-29.
Шевельов Ю. З історії незакінченої війни : [есеї і розвідки] / Ю. Шевельов ; упоряд.: О. Забужко, Л. Масенко. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. — 468 с. : портр.
Шевельов Ю. Триптих про призначення України / Ю. Шевельов. — Харків : Савчук О. О., 2013. — 95 с. — (Серія ”Слобожанський світ”; вип. 5).
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) : стан і статус / Ю. Шевельов ; авт. вступ.сл. Л. Масенко. - Чернівці : Рута, 1998. - 207 с.
Шевельов Юрій Володимирович [Електронний ресурс] // Ізборник [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://litopys.org.ua/ukrmova/um144.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.01.2020.
Юрій Шевельов. Українська літературна мова [Електронний ресурс] // Historians [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.historians.in.ua/index.php/en/ukrayinska-mova/302-yurii-shevelov-ukrayinska-literaturna-mova. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.01.2020.
Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник української мови і літератури / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [упоряд. С. В. Вакуленко, П. О. Редін ; редкол.: В. С. Калашник (голова) та ін.]. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. — 115 с. — (Проект ”Розшерешення Харкова”).

.: Розділ: Мовознавство :: 10.01.2020 12.48.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.34499 seconds