Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Маргарита із міста: Ізмаїл :: Запитання: 43764  
Маргарита запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про національні меншини в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо Вам скористатися такими джерелами інформації:
Бережани : місто біля Раю : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 5. — С. 1 – 71.
Гастинщиков В. Деякі аспекти формування та розвитку ситуації на Кримському півострові / В. Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 1. — С. 29 – 35.
Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / В. Б. Євтух [и др.] ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 2004. — 342 с.
Коцур Л. М. Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х – у 1990-х рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. М. Коцур ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. — Переяслав-Хмельницький, 2015. — 24 с.
Крупа Т. Україна поліетнічна. Вип. 5 : Поділля / Т. Крупа // Історія та правознавство. — 2015. — № 15. — С. 29 – 31.
Кушнір І. Урок на тему "Самобутність та рівноцінність різних культур" : людина і світ, 11 клас / І. Кушнір // Історія в рідній школі. — 2015. — № 7 – 8. — С. 46 – 50.
Луцишин Г. Національні меншини у політичному житті України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук. 23.00.02 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 20 с.
Міжнаціональні відносини і національні меншини України : стан, перспективи / [упоряд. Р. Чілачава, Т. Пилипенко] ; за ред. Р. Чілачави. — Київ : Голов. спеціалізована ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2004. — 382 с.
Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект / [М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; [редкол.: І. Курас (голов. ред.) та ін.]. — Київ, 2000. — 357 с. : іл., табл.
Національні меншини України: історія та сучасність : науково-довідкове видання / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; упоряд. І. Винниченко, Р. Марценюк. — Київ, 2006. — 250 с. : табл.
Ніжин – місто 17 храмів : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 7. — С. 1 – 79.
Оніщенко І. Основи етнодержавознавства : навчальний посібник / І. Оніщенко ; Європейський університет. — Київ : Європейський університет, 2004. — 167 с.
Рафальський О. Національні меншини України у XX столітті : історіографічний нарис / О. Рафальський ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — Київ, 2000. — 445 с.
Рибка О. Система уроків з теми "Населення України", 9 клас / О. Рибка // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 3. — С. 20 — 30.
У таборі : [добірка матеріалів : сучасне життя українських ромів] // День. — 2012. — 21 листоп. — С. 8 – 9.

.: Розділ: Соціологія :: 16.01.2020 11.51.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.218382 seconds