Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Анжела із міста: Бровари :: Запитання: 43821  
Анжела запитує:
Доброго дня. Будь ласка, можливо знайти літературу для написання реферату за темою "Структуралізм і постструктуралізм та їхня порівняльні характеристика". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжела. Перегляньте наступні джерела:
Автономова А. С. Структуралізм / А. С. Автономова // Новая философская энциклопедия : в 4 т. – М. : Мысль, 2010. – Т. 3. – 493 с.
Барський Р. Структуралізм / Р. Барський // Енциклопедія постмодернізму. – Київ, 2003. – 503 с.
Леві-Строс К. Структурна антропологія / К. Леві-Строс. – Киїа : Основи, 1997. - 387 с.
Повторева С. М. Структурний підхід – структуралізм – постструктуралізм (еволюція методології та її поширення у гуманітарних студіях) : моногр. / С. М. Повторева. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 331 с.
Творіна О. Л. Буття людини в мові [Електронний ресурс] / О. Л. Творіна // Мультиверсум. – 2004. - № 39. – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_39/Tvorina.htm.
Йосипенко О. М. Французький постструктуралізм: критичний аналіз репррезентації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец.: 09.00.05 – історія філософії / О. М. Йосипенко ; Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с. – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/09.00.05 YosipenkoON.pdf.
Куцепал С. В. Структуралістсько-постструктуралістський інструментарій дослідження політичного дискурсу [Електронний ресурс] / С. В. Куцепал // Філософія. – 2016. – № 66. - С. 232-238. – Режим доступу: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/78606.
Лєснікова Г. В. Структуралізм – методологія та філософія: до історіографії проблеми [Електронний ресурс] / Г. В. Лєснікова // Наук. вісник міжнар. Гуманітарн. Ун-ту. – 2011. - № 2. - С. 34-42. – Режим доступу: http://mgu.edu.ua/docs/KOD/vesnik/vipusk2/Lesnikova.pdf.
Соболевська М. О. Ґенеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях [Електронний ресурс] : автореф. дис. … докт. соціолог. наук : 22.00.01 – теорія та історія соціології / М. О. Соболевська. - Київ, 2014. – 34 с. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1604240.
Структуралізм і постструктуралізм [Електронний ресурс]. - Stud.com.ua : [вебсайт] . – Електрон. дані. – Режим доступу: https://stud.com.ua/55465/filosofiya/strukturalizm_poststrukturalizm. – Назва з екрану.
Чуйко Н. Аналіз методу структуралізму в контексті когітологічних студій [Електронний ресурс] / Н. Чуйко // Наук. вісник Чернівец. ун-ту: зб. наук. праць. - Вип. 754-755. – С. 20-27. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchu_fil_2015_754-755_6.pdf.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 7.02.2020 06.12.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.261065 seconds