Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45243
   


Автор запитання: ярмола із міста: пилипча :: Запитання: 43844  
ярмола запитує:
інформаційне забезпечення освітнього процесу
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/files/inf_zabespech.pdf
https://www.researchgate.net/publication/287706328_Informacijne_zabezpecenna_navcalno-vihovnogo_procesu_merezeu_specialnih_bibliotek_Ukraini
https://www.academia.edu/32962523/Вдосконалення_процесів_інформаційного_забезпечення_навчального_процесу_у_ВНЗ
http://www.airo.com.ua/informatsiyne-zabezpechennya-navchalno-vihovnogo-protsesu-merezheyu-spetsialnih-bibliotek-ukrayini/
http://education-ua.org/ua/analytics/411-informatsijni-resursi-osviti
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29644/3/41-217-221.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/3255/1/ST_Gorash_Єрмаков.pdf
– Коваль Т. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти / Т. Коваль // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 20-23.
– Ніколаєнко Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору ВНЗ / Наталя Ніколаєнко // Вища шк. – 2013. – № 5. – С. 48-59.
– Гуменюк В.В. Інформаційне забезпечення управління школою : наук.- метод. посіб. / В.В. Гуменюк. – Хмельницький, 2003. – 51 с.
– Калініна Л.М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології : моногр. / Л.М. Калініна. – Київ : Інформавтодор, 2008. – 472 с.
– Маніта В. Інформаційне освітнє середовище: система забезпечення в закладі професійної освіти / В. Маніта // Профтехосвіта. – 2018. – № 5. – С. 8-15.
– Рогова П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення педагогічної науки і освіти у контексті інформатизації / П. Рогова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1. – С. 38-42.
– Бурлай М.М. Інформаційне забезпечення розвитку системи вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Б.М. Миколайович ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 с. : рис., табл.
– Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти : [розділ із "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні" ] / [Березівська Л. Д., Зозуля С. М., Хемчян І. І., Лобановська І. Г.] // Шкіл. б-ка плюс. - 2016. - № 21/22 (листоп.). - С. 7-12.
– Луговий В. Інформаційне забезпечення вищої школи України: сучасний стан і актуальність проблемного забезпечення вищої школи України / В. Луговий, Н. Халікян // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С. 48-51.
– Чернявська А. В. Інформатизація вищої освіти та інформаційне забезпечення системи управління якістю освіти / А. В. Чернявська // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 16 трав. 2008 р. / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. - Донецьк, 2008. - С. 298-301.
– Шульга О. Інформаційне забезпечення закладів освіти як проблема сучасної теорії і практики / О. Шульга // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : Журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма". - Київ, 2007. - Вип. 71. - С. 99-113.
– Слободяник М. С. Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в Україні / М.С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. - 2004. - № 2. - С. 4-7.
– Дубініна О. Інформаційне забезпечення організаційного механізму діяльності загальноосвітніх навчальних закладів / О. Дубініна // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : збірник наукових статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, Нац. трансп. ун-т, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - С. 669-676.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.02.2020 16.57.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.26663 seconds