Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Лідія із міста: Львів :: Запитання: 43875  
Лідія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему філософська творчість Мирослава Поповича.
Наша відповідь:
Добрий день,Лідіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / [М. Попович та ін. ; відп. ред.: М. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Наукова думка, 2014. — 291 с. : табл. — (Проект ”Наукова книга”).
Вяткіна Н. Мирослав Попович: ефект структури : спроба післямови / Н. Вяткіна // День. — 2018. — 11 квіт. — С. 8-9.
Галата С. Переможемо, бо вже перемогли : видатні постаті / С. Галата // Освіта України. — 2018. — 19 лют. — С. 15.
Енциклопедія історії України. Попович Мирослав Володимирович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Popovych_M. — Назва з екрана. — Дата звернення 03.03.2020.
Книжки, видані в Україні останнім часом, які варто прочитати // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 5. — С. 40.
Козловський В. Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому [Електронний ресурс] / В. Козловський // Філософська думка. — 2018. — № 5. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_5_9
Колодний А. Релігієзнавчі здобутки Мирослава Поповича [Електронний ресурс] / А. Колодний // Українське релігієзнавство. — 2019. — № 89. — С. 44-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2019_89_6
Попович М. Бути людиною / М. Попович. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2013. — 223 с. — (Програма ”Українська книга”).
Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. — Київ : Майстерня Білецьких, 2007. — 255 с.
Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / М. Попович ; фотохудож. Ю. Бусленко [та ін.]. — Київ : Балтія Друк, 2009. — 184 с. : фотоіл.
Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — 2-е вид., допов. — Київ : АртЕк, 2017. — 727 с. : іл.
Попович М. Філософія свободи / М. Попович ; [упоряд.: Л. Ф. Артюх, Н. Б. Вяткіна ; передм. Н. Б. Вяткіної]. — Харків : Фоліо, 2018. — 523 с. : іл. — (Великий науковий проект).
Попович М. Червоне століття / М. Попович. – Вид. 3-є, допов. — Київ : АртЕк, 2019. — 887 c. : фот., портр.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.03.2020 14.58.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.214178 seconds