Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45243
   


Автор запитання: Лілія із міста: Рожнятів :: Запитання: 43899  
Лілія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал на тему:"Просування бібліотечних послуг інструментами SMM". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/618
https://insite.com.ua/poslugi/prosuvannya-smm
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/3568/1/Pylypenko_lviv.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bv_2014_6_7.pdf
http://sb.literaml.ru/assets/files/Fulltext/5_2014/Vasilkova_5_2014.pdf
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/Соціальні медіа_Збірка.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/104731-222066-1-SM.pdf
http://belinskogo.kh.ua/CREATING LIBRARY PR-OFFICE IN UKRAINE.html
http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2436/Kaftan1.PDF?sequence=1
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24461/1/2017_03_09_konf_Медіасвіт_IJ.pdf
– Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / С. Гарагуля // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. - С. 17-23.
– Співак І. Бібліотека ВКонтакте : робота шкільної бібліотеки в соціальній мережі / І. Співак // Шкільний світ. – 2017. – № 11 (Червень). - С. 9-10.
– Дубова Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого іміджу бібліотеки / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 9-14.
– Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек / Л. Соколовська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 1. - С. 20-25.
– Хемчян І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісн. Кн. палати. - 2015. - № 8. - С. 39-43.
– Мар’їна О. Ю. Веб-технології в бібліотеках: нові можливості розвитку комунікаційного середовища / О. Ю. Мар’їна // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 36.
– Мар'їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар'їна // Вісн. Книжк. палати. – 2012. – № 8. – С. 19-21.
– Головаха С. Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 29-32.
– Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15–17.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329-344.
– Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15–17.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329–344.
– Булахова, Г. І. Соціальні мережі як засіб реклами бібліотечної діяльності / Г. І. Булахова // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 жовт. 2013 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/97.
– Булахова, Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – С. 331–345. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_23.
– Вітушко А. Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з очки зору інформаційної безпеки / А. Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / ред кол. : О. С. Онищенко (голова), В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 181-191.
– Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 18–29.
– Імідж [Електронний ресурс] // Словник іншомовних соціокультурних термінів «Словопедія». – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/39/53382/260772.html.
– Назаровець М. А. Використання комунікаційних можливостей соціальної мережі Facebook бібліотеками ВНЗ / М. А. Назаровець // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 2013 р. – Львів, 2013. – С. 183–190.
– Романуха З. Університетські бібліотеки України в соціальних мережах / З. Романуха // Бібліотечний вісник. – Вип. 1. – 2014. – С. 12-16.
– Струнгар В. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – С. 371–381. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_28.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіасередовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329-344. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_22.
– Тарасенко Н. В. Бібліотеки в соціальних мережах: до питання стандартів діяльності / Н. В. Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/837/.
– Тарасенко Н. Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору / Н. Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – С. 205–218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_19/.
– Сафонова Т.А. Соціальні медіа: нові канали бібліотечної комунікації / Т. А. Сафонова // Короленківські читання 2016. "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12 жовтня 2016 року : у 2 ч. / М-во культури України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харківська держ. акад. культури, ВГО "Українська бібліотечна асоціація". - Харків, 2017. - Ч. 1. - С. 77-81.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.03.2020 03.10.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.2598 seconds