Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Катерина із міста: м.Калуш :: Запитання: 43913  
Катерина запитує:
Вплив християнства на формування правової системи України
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Барабаш О. В. Герменевтика моралі у становленні ідеї права: проекції Старого Завіту і християнства / О. В. Барабаш // Філософські обрії. – 2010. – № 23. – С. 213–228.

Вовк Д. Про особливості християнської правової традиції в умовах сучасного права / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3 (66). – С. 45–54.

Вовк Д. Право і релігія у християнській правовій традиції на постсекуляризованому етапі: онтологічні та антропологічні аспекти // Антропологія права: філософські та юридичні виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Львів : Гали цький друкар, 2010. – С. 98–111.

Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап постсекуляризації / Д. Вовк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2010. – № 4. – С. 58–67;

Волинець О. О. Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, Л. П. Ржиський. – Львів : Львів. політехніка, 2007. – 264 с.

Каленюк О. М. Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення /О.М.Каленюк
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/vpliv_khristijanskikh_cinnostej_na_suchasne_ukrajinske_derzhavotvorennja_o_m_kalenjuk/1-1-0-123

Карась А. Г. Роль релігійних цінностей у процесі формування права / А. Г. Карась // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 58–62.

Кліменко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами// Право України. – 2001. – №9. – С.85-88.

Коваленко С. Право людини на свободу віровизнання і деякі питання юридичного врегулювання прав релігійних організацій в Україні / С. Коваленко // Права людини в Україні. – 2005. – Вип. 13. – С. 51–55

Лавренюк В. М. Право і християнство як чинники механізму реалізації прав людини / В. М. Лавренюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2009. – № 4. – С. 379–385.

Луцький І. М. Втілення морально-етичних і релігійних норм у засадничих положеннях Конституції України / І. М. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : РВВ Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2012. – Вип. 6. – С. 17–22.

Луцький І. М. Вплив християнських цінностей на сучасне державотворення / І.Луцький, О. Каленюк // Теорія та історія держави і права. – 2010. - № 2. - С. 12-14.

Палій М.В. Значення взаємозв'язку релігії і права: Філософсько_правовий аспект// Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – 2004. – Вип.1. – С.3-11.

Полешко, А. "Круглий стіл" з проблеми взаємовідносин права і релігії / А.Полешко // Право України. - 2000. - № 5. - С. 115-116

Право і релігія : зб. матеріалів та нормативно-правових актів / під ред. В. В. Костицького]. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2000. –116 с.

Рябошапко Л. І. Релігійні норми як один із напрямів розвитку правової системи в Україні / Л. І. Рябошапко // Роль релігії та церкви в утвердженні загальнолюдських цінностей : матеріали між університет. круглого столу (Львів – Івано-Франківськ, 29 жовт. 2010 р.). – Івано-Франківськ, 2010. – С. 21–23.

Федоренко Т. М. Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі X – першої третини XIII ст. // Вісник. Юридичні науки. Випуск 39. – Київ: Київський університет. – 2000. – С. 38 – 42.

Федоренко Т. М. Історико- правові аспекти визначення права церкви епохи Київської Русі // Держава і права: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. – С. 103 –113.

Черник Н.С. ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/9302/1/ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 1_p124-126.pdf

.: Розділ: Інше :: 13.03.2020 14.49.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.243433 seconds