Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45389
   


Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44056  
Оля запитує:
Реферат Фінансові види
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дем’янишин В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я: методологія і практика / В. Г. Дем’янишин, Н. Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. — Вінниця : Балюк І. Б., 2014. — 262 с. : іл., табл.
Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства / [С. В. Ківалов та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Фенікс, 2013. — 436 с.
Економіка і фінанси підприємств. Економіка підприємств (видавничо-поліграфічних організацій) : метод. вказівки до виконання та захисту курс. роботи для студентів напряму підгот. 6.030601 ”Менеджмент” освіт.-кваліфік. рівня ”Бакалавр” / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т” ; [уклад. Шендерівська Л. П. ; відп. ред. А. В. Кваско]. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2016. — 32 с.
Никитенко О. Моделювання видобутку знань для прогнозування фінансових ринків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / О. Никитенко ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 481 с. : іл.
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції / [Внукова Н. М. та ін.] ; наук. ред. та керівник кол. авт. Н. М. Внукова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеца. — Харків : Ексклюзив, 2014. — 217 с. : іл., табл. — (Наукове видання).
Сіташ Т. Планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Т. Сіташ ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл.
Фінансові санкції за законодавством України : Загальні положення; Види фінансових санкцій; Перелік фінансових санкцій : Зб. нормативних актів / Відпов. ред. В.С.Ковальський. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 414, [1] с. : табл.

.: Розділ: Тексти книг :: 27.04.2020 23.41.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.228233 seconds