Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44904
   


Автор вопроса: Мар'яна из города: Тернопіль :: Вопрос: 44060  
Мар'яна спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою до наукової роботи про діяльність Петра Могили. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Мар'яно! Ми уже відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 6198; 37153; 40935. Також пропонуємо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Багмет, М. О. Петро Могила: його ім'я носить Чорноморський державний університет / М. О. Багмет, М. М. Костельнюк ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 117 с. : іл. — (Серія "Україна: історія і сучасність" ; вип. 7).
Гоцуляк В. Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст. [Електронний ресурс] / В. Гоцуляк // Педагогічний дискурс. — 2018. — Вип. 24. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_24_3.
Гоцуляк В. Петро Могила й могилянська доба в політичній думці України першої половини XVII ст. [Електронний ресурс] / В. Гоцуляк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 277-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_18_41.
Єгорова В. С. Петро Могила та "могилянська доба": історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. С. Єгорова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2014. — № 12. — С. 57-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_12_17.
Іванченко Ю. Богом покликаний будівничий (Петро Могила й українська культура) [Електронний ресурс] / Ю. Іванченко // Мистецтвознавство України. — 2010. — Вип. 11. — С. 288-297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_39.
Корені та парості : український генеалогікон / упоряд., ілюстр., пер., авт. вступ. ст. та прим. В. Шевчук . — Київ : Либідь, 2008. — 469 с. : іл.
Мицик Ю. А. Св. Петро Могила / Ю. А. Мицик. — Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. — 126 с.
Мицик Ю. Козацькі гетьмани – правителі України : з 1648 р. / Ю. Мицик // Народне мистецтво. — 2009. — № 3-4. — С. 30-31.
Погорецький В. А. Українська духовна культура і Петро Могила : [монографія] / В. А. Погорецький. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. — 159 с.: іл.
Погорецький В. А. Петро Могила у духовному та суспільному житті України (1596 - 1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. А. Погорецький ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 18 с.
Преварська М. І. Видатні українці : культура. Мистецтво. Освіта : довідник. / М. І. Преварська. — Київ : Велес, 2016. — 364 c. : портр. — (Гордість і слава України).
Хижняк З. Києво-Могилянська академія : історичний нарис. / З. Хижняк. — Київ : Академія, 2001. — 20 с.
Хижняк З. І. Києво-Могилянська Академія в ХVII-XVIII ст. / З. І. Хижняк. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. — 222 с. : іл.
Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Т. В. Чухліб ; Інститут історії України; Науково-дослідний інститут українського козацтва. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. — 288 с. : іл.
Яковенко І. Петро Могила – фундатор Києво-Могилянської академії [Електронний ресурс] / І. Яковенко // Історико-педагогічний альманах. — 2013. — Вип. 1. — С. 48-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_1_12.
Ямчук П. Митрополит Петро Могила та його вплив на сучасні релігійно-національні процеси в Україні [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49. — С. 183-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2009_49_16.

.: Раздел: Философия. Религия :: 28.04.2020 11.57.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.214893 seconds