Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44609
   


Автор вопроса: Олександр из города: Полтава :: Вопрос: 44167  
Олександр спрашивает:
Доброго дня. Прошу підібрати літературу за темою:"Історія виникнення та розвитку плавання". Дуже вдячний.
Наш ответ:
Доброго дня, Олександре! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Номер запиту 40698. Також ви можете переглянути наступні джерела:
Андросова А. Аналіз процесу навчання старшокласників плавання в школах спортивного профілю Луганської області [Електронний ресурс] / А. Андросова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2012. — № 2. — С. 97–100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_2_26.
Вербицький В. Водний спорт як засіб позашкільної практики фізичного виховання в освітніх закладах Одеського навчального округу (1894 – 1913 рр.) [Електронний ресурс] / В. Вербицький // Емінак. — 2007. — № 2. — С. 98-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2007_2_16.
Гончар А. И. Мониторинг результатов достижений выступления сильнейших команд пловцов-призеров на I – XI Олимпийских играх 1896 – 1936 гг. ( I этап) / А. И. Гончар // Наука і освіта. — 2013. — № 4. - С. 98-102.
Гребенюк О. Засоби фізичного виховання стародавніх слов'ян [Електронний ресурс] / О. Гребенюк // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2002. — № 2-3. — С. 116-119.
Довгань Н. Фізичне виховання в Київській Русі / Н. Довгань // Наук. пр. НаУКМА. (Миколаїв. філ.). — 2001. — 10. — С. 25-29.
Дутчак М. Створення умов для розвитку плавання – пріоритетне завдання реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] / М. Дутчак // Спортивний вісник Придніпров'я. — 2008. — № 2. — С. 4-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2008_2_2.
Качуровський Д. Соціально-педагогічні аспекти розвитку сучасного спортивного плавання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Д. Качуровський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Клуб Питайлика : [цікавинки про спорт] // Розкажіть онуку. — 2014. — № 8. — С. 42.
Кузь Ю. Біологічні основи спортивного відбору здібних до плавання дітей [Електронний ресурс] / Ю. Кузь // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2016. — Вип. 8. — С. 44-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_8_13.
Лукащук В. Індустрія спорту: історія та сучасність / В. Лукащук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — 479 с.
Ніфака Я. Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання та способи підвищення ефективності його викладання [Електронний ресурс] / Я. Ніфака, О. Швай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2014. — № 4. — С. 25–29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_4_8.
Оздоровче плавання : навч. посіб. для студентів I–II рівнів вищ. освіти / [Ю. Бріскін, Т. Одинець, М. Пітин, О. Сидорко] ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів : ЛДУФК, 2017. — 199 с. : табл.
Плавання : навчальний посібник / [Ж. Козіна та ін.] ; під заг. ред. Ж. Козіної ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Білоцерков. держ. аграр. ун-т. — Харків : Точка, 2013. — 290 с. : іл.
Савчук С. Плавання і методика навчання : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / С. Савчук, В. Ковальчук, І. Бакіко ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т, Каф. фіз. виховання. — Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2015. — 140 с. : іл., табл.
Севрюк М. Історія фізичної культури і спорту : навч. посіб. / М. Севрюк ; М-во освіти і науки України, Кремен. нац. ун-т ім. М. Остроградського. — Кременчук : Олексієнко В. В., 2015. — 114 с.
Солопчук М. Всесвітня історія фізичної культури і спорту : [навч.-метод. посіб.] / М. Солопчук, А. Бондар, Д. Солопчук. — Кам’янець-Подільський : Друк. ”Рута”, 2016. — 131 с. : іл., табл.
Стрельников Г. Проблеми розвитку плавання серед ветеранів спорту України [Електронний ресурс] / Г. Стрельников, А. Пронь // Спортивні ігри. — 2016. — № 2. — С. 77-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sporihry_2016_2_22.
Томашевський В. Історія і тенденції розвитку програми сучасних олімпійських ігор : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фіз. виховання і спорту. 24.00.01 / В. Томашевський ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — Київ, 2002. — 19 с.
Шульга Л. Плавання: методика навчання : [навч. посіб. для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Л. Шульга. — Київ : Олімпійська література, 2019. — 215 с. : іл., табл.

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 10.05.2020 13.36.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.256272 seconds