Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 44181  
Катерина запитує:
Добрий вечір! Доберіть, будь ласка, джерела до теми «Імідж бібліотеки як інформаційної платформи сучасної школи". Дякую.
Наша відповідь:
Катерино, добрий вечір! Скористайтес, будь ласка, такими джерелами інформації:

Берегельський, Андрій. Конкурсна бібліотечна інфографіка як елемент виставкової діяльності та засіб популяризації іміджу сучасної бібліотеки [Текст] / А. Берегельський // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. - С. 396-406.

Бібліотека: місце традицій, простір інновацій [Електронний ресурс] : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури и мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 158 с. : іл. - Режим доступу:
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf

Божко, Наталія. Сучасна бібліотека як складова іміджу навчального закладу [Текст] / Н. Божко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. - 2008. - N 4(жовтень-грудень). - С. 29. - Бібліогр. в кінці ст.

Булахова, Галина Іванівна. Візуальне представлення іміджу бібліотеки в інтерактивному просторі [Текст] / Галина Іванівна Булахова // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - Київ, 2017. - С. 255-258.

Булахова Г. Формування іміджу сучасних бібліотек у контексті розвитку інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 302-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_32_32

Вилегжаніна, Т. І. Бібліотечна професія в сучасній Україні / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 5-6 : портр.

Вітушко, Наталія. Поширення інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек за допомогою соціальних мереж [Текст] / Наталія Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - Вип. 35. - С. 196-202. - Бібліогр. в кінці ст.


Горовий, В. Імідж бібліотечного працівника [Текст] / В. Горовий // Шкільна бібліотека. - 2004. - № 2. - С. 6-9

Гречко, Галина. Имиджевые мероприятия в библиотеке для детей как основная часть репутационного менеджмента / Г. Гречко // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 12-15

Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки [Текст] / Л. Залевська // Бібліотечна планета. - 2015. - № 4. - С. 19-20 : ілюстр.

Иванова, Татьяна Владимировна.Имидж библиотечной профессии. Имидж библиотекаря : имидж школьного библиотекаря // Шкільна бібліотека плюс. - 2012. - № 8 (квітень). - С. 16-20.

Иванова, Татьяна. Имидж библиотечной профессии. Имидж библиотекаря. Имидж школьного библиотекаря // Шкільна бібліотека плюс. - 2012. - № 13-14 (липень). - С. 26-31.

Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення [Електронний ресурс] / Т. Кулієва // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 8. - С. 16-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_7

Кушнаренко, Н. Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу [Текст] / Н. Кушнаренко, С. Євсеєнко // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 9. - С. 48-52. - Бібліогр. в кінці ст.

Лихожон Т.В. Бібліотечно – інформаційний центр – сучасна модель шкільної бібліотеки / Тетяна Лихожон // Рідна школа . – 2016. – № 10. – С. 58-61.

Ловка, О. Розвиток позитивної Я-концепсії бібліотекарів як одна з основних умов формування позитивного іміджу бібліотеки. [Текст] / О. Ловка // Шкільна бібліотека. - 2006. - С. 79-83

Маслакова Н. Сучасні тенденції формування професійного іміджу бібліотекаря (пленарне засідання) [Електронний ресурс] / Н. Маслакова // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. - С. 2-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2002_6_3

Медведєва В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному просторі [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 15-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_3_6

Осколкова, О. Формуємо імідж спільними зусиллями [Текст] / О. Осколкова // Бібліотечна планета. - 2004. - № 3. - С. 14-17

Поперечна , Лідія. Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіа проект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій [Текст] / Л. Поперечна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 47. - С. 29-44. - Бібліогр. в кінці ст.

Поперечна Л. Шкільний бібліотекар – педагог медіа- та інформаційної культури / Лідія Поперечна // Шк. бібл.-інформ. центр. Бібл. робота. – 2014. – №1. – С. 56-60.

Проценко, Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 10-12. - Бібліогр.: с. 12.

Проценко, Т. В. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. В. Проценко // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 10-12. - Бібліогр. в кінці ст.

Пуш, Ольга.Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання електронних інформаційних ресурсів : [виступ учасника Інтернет-семінару. Черкаси, 2011] // Шкільна бібліотека плюс. - 2011. - № 13-14 (липень). - С. 18-19. - Бібліогр.: с. 19.

Сафонова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки [Електронний ресурс] / Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 7. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_7_7

Середа, В. М. Бібліотечна справа майбутнього [Текст] / В. М. Середа // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 5. - С. 37-39 : ілюстр.

Соколовська, Людмила. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек / Людмила Соколовська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 1. - С. 20-25. -

Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи [Електронний ресурс] : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21). - Режим доступу:
http://kvkm.net.ua/files/Modern_school_library_2019.pdf

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: теорія і практика : наук.- метод. посібник / ред. Матвійчук О.Є. – К., 2007. – 209 с

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 12.05.2020 17.12.48 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.276148 seconds