Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44703
   


Автор запитання: Олександра із міста: Вінниця :: Запитання: 44183  
Олександра запитує:
Цікавить література про філософське вчення Е. Канта. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 39611; 40159; 40794. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Аниськіна С. Моральна свобода у праці І. Канта "Критика практичного розуму" [Електронний ресурс] / С. Аниськіна // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 4. — С. 9-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2017_4_4.
Герасименко Д. Ідея громадянського суспільства (І. Кант та Е. Левінас) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Д. Герасименко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 18 с.
Головко О. Філософія права Імануїла Канта про закономірності історико-правового процесу [Електронний ресурс] / О. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2019. — Вип. 28. — С. 26-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_5.
Горохолінська І. Філософсько-релігійні ідеї Д. Юма та їх вплив на формування ідейного поля філософії релігії І. Канта [Електронний ресурс] / І. Горохолінська // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 51. — С. 13-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2009_51_4.
Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / пер. з нім., вступ. ст., комент. і прим. В.Терлецького ; [наук. ред. В. І. Кебуладзе]. — Київ : ППС-2002, 2005. — 178 с. — (ZETECIC).
Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля [Електронний ресурс] / В. Левкулич // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 281-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_118.
Марчак О. Сковорода і Кант: моделі самореалізації людини в урбаністичній культурі класичного модерну [Електронний ресурс] / О. Марчак // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(2). — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(2)__18.
Мельник В. Трансцендентальний ідеалізм Канта у світлі сучасних досліджень [Електронний ресурс] / В. Мельник // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 226-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_56.
Павлова Т. Феномен нормативної поведінки у філософії І. Канта [Електронний ресурс] / Т. Павлова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 136. — С. 141-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_136_35.
Подковенко Т. Концепція свободи індивіда у творчості Іммануїла Канта [Електронний ресурс] / Т. Подковенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 1(1). — С. 45-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1(1)__12.
Про "Антропологію з прагматичного погляду" І. Канта. Семінар Кантівського товариства в Україні [Електронний ресурс] // Філософська думка. — 2018. — № 4. — С. 119-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_4_16.
Прокопов Д. Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму : [підруч. для студентів ВНЗ] / Д. Прокопов ; [наук. ред. В. І. Ярошовець] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 895 с.
Прокопов Д. Теоретична філософія І. Канта у тлумаченні А. Шопенгауера: історико-філософський аналіз [Електронний ресурс] / Д. Прокопов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 2. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_2_7.
Савицька І. Інтерпретація феномену свободи в філософії Іммануїла Канта [Електронний ресурс] / І. Савицька, В. Ю. Йова // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 123. — С. 148-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_123_37.
Савченко І. Ідеї кантівської філософії в рецепції української думки (В дослідженнях П. Копніна, В. Шинкарука, М. Булатова, А. Савченко) 80-х рр. [Електронний ресурс] / І. Савченко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 151(2). — С. 123-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_151(2)__28.
Сінельнікова М. Етичні погляди І. Канта [Електронний ресурс] / М. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 179-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_48
Сінельнікова М. Категоричний імператив І. Канта та "золоте правило" моралі [Електронний ресурс] / М. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 143(2). — С. 143-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_143(2)__32.
Слівінська А. Гостинність у філософії І. Канта: антропологічний вимір [Електронний ресурс] / А. Слівінська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2015. — Вип. 34. — С. 42-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2015_34_8.
Терлецький В. Дискусійні питання в історії виникнення третьої "Критики" Імануеля Канта [Електронний ресурс] / В. Терлецький // Sententiae. — 2018. — № 2. — С. 49-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2018_2_5.
Улашкевич Л. Концепція кантівської теорії вічного миру і сучасність [Електронний ресурс] / Л. Улашкевич // Молодий вчений. — 2019. — № 4(1). — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_4(1)__13.
Шавріна І. Співвідношення релігії й моралі як основа модернізації протестантської теології: І.Кант і Л.Фоєрбах [Електронний ресурс] / І. Шавріна // Софія. — 2016. — № 2. — С. 69-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2016_2_19.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.05.2020 20.56.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.484266 seconds