Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 44185  
Ліна запитує:
Цікавить література про технології створення сторітелінгу. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Журналістика даних та візуалізація : підруч. із крос-медіа / І. Крессу, М. Гузун, Л. Василик. – Bonn ; Sibiu : Schiller Publishing House, 2015. – 144 с.
Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста : учеб. пособ. / А. В. Колесниченко. – М. : Аспект-пресс, 2013. – 400 c.
Моргунець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. – Київ : Центр учбов. літ., 2012. – 384 с.
Пуля В. Как создать мультимедийный лонгрид? / В. Пуля. – Журналист. – 2015. – № 2. – С. 44-45.
Сімонс А. Як використовувати сторітеллінг: як використовують силу ідеї / А. Сімонс ; пер. з англ. О. Анваєра. – М. : Манн, Іванов та Фербер, 2013. – 272 с.
Азєєв С. Трансмедійний сторітелінг як синергія жанрів, цифрового контенту та мультимедійних платформ [Електронний ресурс] / С. Азєєв // Діалог: медіа-студії. – 2019. – № 25. – С. 8-17. – Режим доступу: http://dms.onu.edu.ua/article/view/195600/201680.
Вікман М. Сторітелінг – це як складання конструктора [Електронний ресурс] / М. Вікман // Детектор медіа : [вебпортал]. – Електрон. дані. –Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/mats_vikman_storiteling_tse_yak_skladannya_konstruktora/. – Назва з екрану.
Золочевська М. В. Мотиваційний аспект використання технології цифрового сторітелінгу [Електронний ресурс] / М. В. Золочевська, Л. М. Назаренко // Вісник Львів. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 1. – С. 175-182. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vlup_2019_1(1)__21.pdf.
Короленко М. Трансмедіа сторітеллінг: вимога цифрової епохи [Електронний ресурс] / М. Короленко. – European journalism obcervatory : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ua.ejo-online.eu/1330/цифрові-медіа/трансмедіа-сторітеллінг-вимога-цифр. – Назва з екрану.
Коротунова А. Г. Сторітелінг як інструмент маркетингу [Електронний ресурс] / А. Г. Коротунова // Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни : матер. 29-ї студ. наук.-теорет. конф., м. Миколаїв, 22-24 березня 2017 р. / Миколаїв. нац. аграрний ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 287-289. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4315/1/ 29_Студ_коф_2017_131.pdf.
Мацишина І. В. Структура мультимедійного сторітелінгу (на прикладі лонгріду) [Електронний ресурс] / І. В. Мацишина // Кросмедіа: контент, технології перспективи : колект. моногр. / заг. ред. В. Е. Шевченко. – Київ : кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну Ін-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. - С. 148-158. – Режим доступу: http://www.academia.edu/download/55447495/2017_cross-media-monograf-alltext.pdf#page=149.
Нестеренко О. А. Діахронна проекція онлайн-сторітелінгу [Електронний ресурс] / О. А. Нестеренко // Поліграфічна і видавнича справа. - 2016. - № 2. - С. 275-283. - Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-72/31.pdf.
Смутко А. Бери й пиши: як створити мультимедійний текст у форматі longread [Електронний ресурс] / А. Смутко. – Режим доступу: http://inspired.com.ua/ideas/how-towrite-longreads/.
Тужанський Д. Як написати longread [Електронний ресурс] / Д. Тужанський. – Режим доступу: http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/3755/.
Фанта І. Лонгріди можуть залучати на сайт такий самий трафік, як і топові новини [Електронний ресурс] / І. Фанта // Детектор медіа : [вебпортал]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/longridi_ilona_fanta/. – Назва з екрану.
Яременко В. П. Сторітелінг у сучасних спортивних PR-комунікаціях [Електронний ресурс] / В. П. Яременко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матер. VII Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми : СумДУ, 2019. – С. 346-349. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/77051/1/Yaremenko_PR-communication.pdf.

.: Розділ: Інше :: 13.05.2020 08.16.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.276918 seconds