Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45642
   


Автор вопроса: Наталі из города: Харків :: Вопрос: 44188  
Наталі спрашивает:
Добрий день! Цікавить інформація з теми: "Екскурсійна діяльність". Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Абрамов В. В. Проблеми удосконалення системи підготовки і менеджменту персоналу екскурсійної сфери туристської галузі України [Електронний ресурс] / В. В. Абрамов, М. М. Поколодна. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/11313306.pdf
Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2007. – 464 с.
Булаєнко В. О. Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процессу [Електронний ресурс] / В. О. Булаєнко. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/npkpnuiobk_2013_3_44.pdf
Воронина А. В. Организация экскурсионных услуг / А. В. Воронина. – Симферополь : СОНАТ, 2008. – 200 с.
Голубнича С. М. Основи екскурсійної справи / С. М. Голубнича. – Донецьк, 2003. – 214 с.
Деякі особливості екскурсійної роботи під переклад [Електронний ресурс] : методичні рекомендації. – Режим доступу: https://warmuseum.kiev.ua/_ua/projects/method/excurs_1.pdf
Дюжник О. В. Екскурсійна діяльність як важлива складова популяризації культурно–історичної спадщини України (на прикладі об’єктів садово-паркового мистецтва АРК) [Електронний ресурс] / О. В. Дюжник. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92844/33-Diuzhnyk.pdf?sequence=1
Екскурсія в музеї історичного профілю: класифікація, підготовка та проведення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bookster.com.ua/ekskursiya-v-muzeyi-istorychnogo-profilyu-klasyfikatsiya-pidgotovka-ta-provedennya/
Емельянов Б. В. Экскурсоведение : учебник / Б. В. Емельянов. –5-е изд. – М. : Советский спорт, 2004. – 216 с.
Історія екскурсійної справи в Україні : навч. посіб. / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова та ін. – К. : Кондор, 2004. – 240 с.
Каролоп О. О. Організація екскурсійної діяльності / О. О. Каролов. – К. : Вид. центр КНЕУ, 2002. – 45 с.
Любіцева О. О. Методика розробки турів : навчальний посібник / О. О. Любіцева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Альтерпрес, 2008. – 300 с.
Нездоймінов С. Г. Організація екскурсійних послуг : навчально- методичний посібник / С. Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216 с.
Організація екскурсійної справи у музеях та в практиці культурологічного туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/13560615/kulturologiya/organizatsiya_ekskursiynoyi_spravi_muzeyah_praktitsi_kulturologichnogo_turizmu
Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор // Ефективна економіка. – 2017. - № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5596
Слатвінська Л. А. Роль екскурсійної діяльності в розвитку внутрішнього та міжнародного туризму / Л. А. Слатвінська, І. М. Поворознюк, О. В. Литвин. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8065/1/РОЛЬ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ.pdf
Чагайда І. М. Екскурсознавство / І. М. Чагайда, С. В. Грибанова. – К. : Кондор, 2004. – 240 с.
https://buklib.net/books/23630/
https://studfile.net/preview/5260408/
https://studfile.net/preview/5485152/page:7/

.: Раздел: Туризм :: 13.05.2020 12.28.14 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.296923 seconds