Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Володимир із міста: Золотоноша :: Запитання: 44219  
Володимир запитує:
Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили для країн світу. допоможіть , будь ласка, зі списком літератури для контрольної роботи
Наша відповідь:
Доброго дня? Володимире. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Бербенець О. В. Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції / О. В. Бербенець // Агросвіт. – 2015. - № 15. – С. 26-29.

Гуменюк Ю. П. Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ю. П. Гуменюк ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 40 с. : рис., табл.

Гуржій Т. О. Трудова міграція в Україні : монографія / Т. О. Гуржій, В. Г. Кравченко, Л. В. Ніколаєва ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. - 255 с. - Бібліогр.: с. 222-255 . - 300 прим.

Курунова Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною) : автореф. дис.. канд. екон. наук : 08.00.02 / Ю. О. Курунова ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.

Лабунець В. О. Макроекономічний аналіз сучасного ринку праці України в умовах глобалізації економіки / В. О. Лабунець, В. В. Нікулін // Збірник студентських наукових статей ХНУ. – 2016. – Вип. 11. – С. 90–96.

Малиновська О. А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доп. / [О. А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 57 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка" ; вип. 18).

Малиновська О. А. Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України / О. А. Малиновська // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 3(28). – С. 138–146.

Онищук В. О. Грошові перекази трудових мігрантів в системі доходів домогосподарств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / В. О. Онищук ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 20 с. : рис.

Ровенчак О. А. Міжнародна міґрація: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 410 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 367-410.

Смутчак З. В. Соціально-економічні наслідки інтенсивності зовнішніх трудових міграційних потоків / З. В. Смутчак // Науковий вісник Ужгородського національного університет. – 2017. – Вип. 11. – С. 148-152. – (Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство): Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/35.pdf
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Р. Д. Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Ужгород : Сабов А. М., 2017. - 550 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 463-518.

Танасієнко Н. П. Міжнародна міграція робочої сили в умовах глобалізації / Н. П. Танісієнко // Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2018. – Вип. 3 (14). – С. 44-48.

Уварова І. С. Особливості розвитку процесів міжнародної міграції в Україні у контексті її євроінтеграційних спрямувань : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.02 / І. С. Уварова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.

Цевух Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн : монографія / Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - Одеса : ОНУ, 2017. - 272 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 224-244.

Цибульська Ю. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 / Ю. О. Цибульська; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.

Черняк Є. О. Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.02 / Є. О. Черняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.

Малиновська О. Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому / О. Малиновська // http://migraciya.com.ua/

Наслідки міжнародної трудової міграції // https://buklib.net/books/26964/

Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили // https://pidruchniki.com/1759091462532/ekonomika/sotsialno-ekonomichni_naslidki_mizhnarodnoyi_migratsiyi_robochoyi_sili

Україна стала десятою країною в світі з грошових переказів трудових мігрантів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dt.ua/ ECONOMICS/ukrayinataladesyatoyukra yinoyuvsvitizgroshovihperekazivtrudovihmigrantiv157783_.html

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2020 17.19.47 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.211961 seconds