Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 44222  
Артем запитує:
Добрий день! Підберіть літературу до повідомлення про трудову міграцію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Артеме! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36856; 39986. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Артюшенко О. Трудова міграція – соціальна загроза для України чи перспектива для українців? [Електронний ресурс] / О. Артюшенко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 142(3). — С. 17-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142(3)__5.
Балабанова Г. Сучасні пріоритети імміграційної політики ЄС: уроки для України / Г. Балабанова // Стратегія розвитку України. — 2018. — № 1. — С. 123-129.
Бльок Н. Про деякі питання трудової міграції в Україні / Н. Бльок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2016. — № 837. — С. 175-180.
Бублій М. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. Бублій ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2008. — 20 с.
Громенкова С. Міжнародна трудова міграція як чинник впливу на конкурентоспроможність країн та їх економічне зростання [Електронний ресурс] / С. Громенкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2018. — Вип. 29(1). — С. 37-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_29(1)__9.
Єрмак С. Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів [Електронний ресурс] / С. Єрмак, Р. Григоренко // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 1(3). — С. 43-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_1(3)__11.
Кабай В. Трудова міграція: сутність, рушійні сили, роль у розвитку економіки та фінансів країни [Електронний ресурс] / В. Кабай // Фінансовий простір. — 2017. — № 1. — С. 140-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2017_1_19.
Коваленко О. Трудова міграція в Україні у контексті зростання соціальної транзитивності сучасного світу [Електронний ресурс] / О. Коваленко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vzduffn_2018_1_9.
Малиновська О.Нашого цвіту– по всьому світу : Зовнішня міграція населення України / О. Малиновська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2000. — № 6. — С. 2-3.
Малиновська О. Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування [Електронний ресурс] / О. Малиновська // Ринок праці та зайнятість населення. — 2018. — № 3. — С. 39-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2018_3_8.
Манов М. Трудова міграція як чинник трансформації ринку праці [Електронний ресурс] / М. Манов // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. — 2018. — Вип. 2. — С. 116-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2018_2_12.
Мезенцев К. Ринок праці в Україні / К. Мезенцев // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 35. — С. 3-6.
Смутчак З. Трудова міграція та її вплив на демографічний потенціал України [Електронний ресурс] / З. Смутчак // Бізнес-навігатор. — 2017. — Вип. 2. — С. 114-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_2_20.
Ніколаєць К. Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки / К. Ніколаєць // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2018. — № 5. — С. 101-115.
Романюк Т. Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення життєвого рівня населення регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Т. Романюк ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — Київ, 2009. — 20 с.
Шушпанов П. Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопільської області): автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.07 / П. Шушпанов ; НАН України; Ін-т демографії та соц. дослід. — Київ, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2020 21.14.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.345949 seconds