Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44532
   


Автор запитання: Семен із міста: Дрогобич :: Запитання: 44241  
Семен запитує:
Цікавить хімічна промисловість України. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Адоніна О. Є. Стратегічний аналіз хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / О. Є. Адоніна //Управління розвитком. - 2014. - № 14. - С. 14-17. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_14_7

Гудзь Т. П. Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічноїпромисловості України / Т. П. Гудзь // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 11. - С. 19-24.

Залізнюк В. П. Оцінка маркетингових передумов нарощування експорту підприємствами хімічноїпромисловості України [Електронний ресурс] / В. П. Залізнюк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 26-33. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2015_2_6

Іщук С. О. Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Економіка промисловості. - 2019. - № 1. - С. 65-81.

Іщук С. Хімічна промисловість регіонів України: оцінка динаміки розвитку та ефективності функціонуванняи [Електронний ресурс] / С. Іщук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2019. - № 1. - С. 68-76. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2019_1_11

Коваль Л. П. Кластеризація регіонів України за потенціалом розвитку хімічної промисловості [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2018. - Вип. 5. - С. 37-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_5_8

Коваль Л. П. Корпоративна соціальна відповідальність в хімічній промисловості: проблеми та практики реалізації в Україні та світі [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Економіка і управління. - 2018. - № 3. - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2018_3_7

Коваль Л. П. Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2018. - Вип. 3. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_3_7

Кушниренко В. В. Оцінка стану та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / В. В. Кушниренко // Управління розвитком. - 2013. - № 22. - С. 137-138. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_22_55
Ляховська О. В. Загальна характеристика найбільших підприємств хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / О. В. Ляховська // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 12(1). - С. 23-27.

Мусієнко В. Д. Використання конкурентних стратегій на підприємствах хімічної промисловості України в умовах інноваційного розвитку, як необхідна умова конкурентної боротьби [Електронний ресурс] / В. Д. Мусієнко, О. О. Погудіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 11. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_11_10

Олійник А. Д. Хімічна та нафтохімічна промисловість України: стан, тенденції та напрями стратегічного розвитку [Електронний ресурс] / А. Д. Олійник, С. В. Антоненко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 185-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_2_27
Шевцова Г. З. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова, Н. В. Швець // Вісник економічної науки України. - 2017. - № 2. - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2017_2_23

Шевцова Г. З. Особливості сучасного потенціалу підприємств хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова, О. В. Браславська // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 140-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_24

Шевцова Г. З. Розвиток підприємств хімічної промисловості України: сучасні тренди і напрями модернізації [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 9(4). - С. 145-150. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(4)__36

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 18.05.2020 18.14.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.207249 seconds