Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44276  
Діма запитує:
Література для написання курсової роботи: Документознавства, розвиток, сучасність
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. журн. : до 15-річчя журн. (2004-2018) / М-во культури України, Нац. акад. керв. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. С. Х. Литвин та ін. ; наук. ред. С. Х. Литвин]. — Київ : НАКККіМ, 2019. — 83 с.
Документальне пам'яткознавство. Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Г. І. Ковальчук (уклад.). — Київ : Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2009. — 19 с.
Крохмаль І. М. Формування професійної готовності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / І. М. Крохмаль ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. ”Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка”. — Старобільськ, 2019. — 20 с.
Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) : покажч. архівних джерел / Володимир Павлович Ляхоцький ; Український держ. НДІ архівної справи та документознавства, Історичне товариство "Нестора-літописця". — Київ : [б. и.], 1998. — 79с..
Тур О. М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. М. Тур ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл.
Тур О. М. Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології в Україні : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / О. М. Тур ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — 32 с.
Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. - Київ : Знання ; М. : Рыбари, 2009. — 487 с. : ил., табл., портр..

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.05.2020 07.18.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.748229 seconds