Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Полтава :: Запитання: 44295  
Мирослава запитує:
Добрий день! Підберіть інформацію про філософію Григорія Сковороди. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 42760; 43233; 43785. Також радимо Вам попрацювати з наступними джерелами за Вашим запитом:
Бакай С. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на Слобожанщині: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. Бакай ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2004. — 19 с.
Верба Г. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди ("Сковорода і Біблія". Путівник) : монографія / Г. Верба ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". Центр сковородинознавства. — Тернопіль : Астон, 2007. - 655c., фотоіл.
Зорик В. Григорій Сковорода. Український філософ, педагог, просвітитель [Електронний ресурс] / В. Зорик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. — 2011. — № 980, вип. 45. — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_980_45_40.
Кавун Л. Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" [Електронний ресурс] / Л. І. Кавун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 100–104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Корабльова Н. Філософія присутності: Сковорода і Гумбрехт (Просвітництво та Постмодерн). Дескрипція умов і можливості події думки у впливах на контексти [Електронний ресурс] / Н. Корабльова, Г. Чміль // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2018. — Вип. 59. — С. 85-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2018_59_10.
Максюта М. Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії XIX – першої третини XX ст.: деякі аспекти проблеми [Електронний ресурс] / М. Максюта, А. Коломієць, Л. Кулакова, О. Соколова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 135. — С. 139-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_135_38.
Мельник В. Григорій Сковорода — "національний філософ" [Електронний ресурс] / В. Мельник // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 12. — С. 35-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_12_9.
Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. — Київ : Майстерня Білецьких, 2007. — 256 с.
Сагач Г. Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології [Електронний ресурс] / Г. Сагач, В. Мартиненко // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 1. — С. 15-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_5.
Троїцька Т. Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога: автореф. дис... д-рафілософ. наук: 09.00.10 / Т. Троїцька ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2007. — 32 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.05.2020 13.50.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.60013 seconds