Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Оля із міста: Бровари :: Запитання: 44328  
Оля запитує:
Підберіть літературу про соціальний туризм для літніх людей. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методи аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. - 395 с.
Бєлоусова Н. В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України / Н. В. Бєлоусова // Молодий вчений. - 2017. - №2 (42). - С.14–17.
Бойко М. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України / М. Бойко, Л. Гопкало // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 222-229.
Квартальнов В. Менеджмент в туризме. Туризм как вид деятельности : учебн. / В. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2010. - 359 с.
Колотуха О. Соціальний туризм в Україні. Проблеми та перспективи розвитку / О. Колотуха // Краєзнавство. Туризм. – 2010. – № 20 (649). – С. 3-5.
Курас І. Ф. Філософія і туризм / І. Ф. Курас // Філософські нариси туризму : наук. навч. видання. – Київ : Укр. центр духовної культури, 2005. – С. 258.
Архипова С. П. Дослідження освітньо-дозвіллєвих інтересів людей літнього віку [Електронний ресурс] / С. П. Архипова, І. А. Колєснікова, О. Огієнко // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціогуманітарні аспекти : зб. матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, м. Чернігів, 16 грудня 2014 р. –2014. - С. 251-253. – Режим доступу: https://stu.cn.ua/media/files/conference/Zbirnik_internet_conf.pdf#page=251.
Бєлоусова Н. В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Бєлоусова // Наук. записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Сер.: Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 205-2012. - Режим доступу: http://scinotesgeo.at.ua/Volume_9/Belousova_Theoretycal_Aspects.pdf.
Богдан Н. М Дослідження проблем розвитку інклюзивного туризму: туристська інфраструктура і доступність готельних послуг [Електронний ресурс] / Н. М. Богдан, А. С. Соколенко, О. А. Москаленко // Приазовський економ. Вісник. – 2018. – Вип. 5 . – С. 280-286. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/50.pdf.
Гончарова О. М. Організація дозвілля людей похилого віку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4-6 червня 2004 р. – Режим доступу : https://tourlib.net/statti_ukr/goncharova2.htm. - Назва з екрану.
Іванова К. О. Проблеми соціального туризму літніх людей в україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / К. О. Іванова // Социальная работа. Социология : матер. XII Междунар. научно-практ. конф. – С. 72-76. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/12444/Сборник 2016_p72-76.pdf?sequence=1.
Семенченко М. Український турист похилого віку: реалії та можливості [Електронний ресурс] / М. Семенченко // Укр. правда: життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/travel/2010/10/1/62085/. – Назва з екрану.
Феленчак Ю. Б. Підходи до визначення соціального туризму в контексті формування соціальної доктрини туризму [Електронний ресурс] / Ю. Б. Феленчак // Інноваційна економіка. – 2019. - № 3-4. – С. http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/52/53.

.: Розділ: Туризм :: 29.05.2020 01.27.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.297556 seconds