Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45789
   


Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 44411  
Анна спрашивает:
Доброго дня, підберіть літературу за темою: Веб-технології на допомогу промоції читання. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Білик О. Електронні ресурси бібліотек на допомогу читачу / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2017. – № 1. – С. 16-21.
Журавльова І. «Ідеальний експерт», або роман з читачем: продовження триває...// Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет ? : матер. наук.-практ. конф. 13-14 вересня 2016 р., м. Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, наук.-техн. Б-ка ПолтНТУ ; Центр. наук. б-ка Харків нац. ун-ту ім. Каразіна. – Полтава : НТУ, 2016. - 143 с.
Ключковська Г. Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ (засади формування української моделі) : автореф. дис. … канд. філолог. наук / Г. Ключковська. — Львів, 2000. — 176 с.
Свентах А. Виклики «Промоції літератури в Україні» / А. Свентах // День. – 2015. – 27–28 лютого. – С. 23.
Скочинець О. І. Електронні медіа в контексті їх залучення до реалізації акцій книжкової промоції: спроба типологічного аналізу / О. І. Скочинець // Наук. записки [Укр. академія друкарства]. — Львів : Укр. акад. друк. — 2011. — № 4 (37). — С.152-160.
Скочинець О. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції / О. Скочинець // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. Ч. 1. – С. 253-257.
Шевченко О. Веб-технології на допомогу промоції читання / О. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. – № 2. - С. 13-15.
Фіалко Д. Промоція книжки в Інтернеті / Д. Фіалко // Український інформаційний простір. - 2013. – № 1. Ч. 2. – С. 261-266.
Копистинська І. М. Засоби промоції книжкових видань: досвід незалежної України [Електронний ресурс] / І. М. Копистинська, Т. С. Гринівський // Наук. записки [Укр. академії друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – № 1. – С. 37–46. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzck_2015_1_7.pdf.
Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі [Електронний ресурс] // Studfiles: файловий архів студентів : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/8096953/. – Назва з екрану.
Олефір Д. Новітні способи промоції книги в інтернеті [Електронний ресурс] / Д. Олефір // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький : зб. наук. праць. – 2014. – С. 4-12. – Режим доступу: https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000040-4d5544e501/Збірник 3.pdf.
Промоція літератури та читання: сучасний досвід України : оглядова довідка за матер. преси, Інтернету та неопублік. документами за 2013-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2015/temat.pdf. – Дата звернення: 25.09.2017.
Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті [Електронний ресурс] / Д. Фіалко // Студентська наука: видавнича справа. – Режим доступу : http://www.uk.xlibx.com/4raznoe/1214017-1-udk-65555-0047385.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 15.06.2020 09.09.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.441589 seconds