Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44448  
Ірина запитує:
Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення). Допоможіть , будь ласка, з літературою. Дякую
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Перегляньте будь ласка, вже виконані віртуальні довідки (через розширений пошук) за номерами 26733, 26743, 26773, 26749, 26754, а також такі джерела інформації:

Дубцова О. Багатозначність як лінгвальна причина комунікативних невдач (на матеріалі англомовного кінодискурсу) [Електронний ресурс] / О. Дубцова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. - 2013. - Вип. 668. - С. 19-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2013_668_5

Заграновська О. І. Типи комунікативних невдач, пов’язані з уживанням мовленнєвих жанрів (на матеріалі англійського, українського та російського мовлення) [Електронний ресурс] / О. І. Заграновська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 143-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(2)__45

Калініченко В. І. Особливості вербалізації концептів "SUCCESS" - " FAILURE" в англійській та "УСПІХ" - "НЕВДАЧА" в українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / В. І. Калініченко; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 21 c. - укp.

Кононова Д. В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Д. В. Кононова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 19 c. - укp.

Почепинська С. М. Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в художньому діалозі (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис...канд. філол. наук : 10.02.04 / С. М. Почепинська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2009. - 18 c. - укp.

Славова Л. Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) : Моногр. / Л. Л. Славова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 108 c. - Бібліогр.: с. 98-107. - укp.

Теличко В. О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. О. Теличко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 18 c. - укp.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.06.2020 16.48.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.279523 seconds