Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 44461  
Аліса запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про філософію Альберта Камю. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алісо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 24373; 26792. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела та посилання:
Біляшевич Т. Поетика іншості в прозі Альбера Камю: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Т. Біляшевич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Конох М. Філософія екзистенціалізму : навч. посіб. / М. Конох, Т. Бабічева; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2009. — 126 c.
Матвієнко І. Екзистенційне осмислення людини: бунт і людська природа у філософії А. Камю [Електронний ресурс] / І. Матвієнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні студії. — 2015. — Вип. 228. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnubgc_2015_228_4.
Миронов А. Философия Альбера Камю: одиночество через абсурд [Електронний ресурс] / А. Миронов // Вісник СевНТУ. Сер. : Філософія. — 2013. — Вип. 141. — С. 55-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntufilo_2013_141_14.
Назаревич Л. Екзистенційність як філософська та худождньо-естетична домінанта української малої прози кінця XIX - початку XX ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л. Назаревич ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с.
Охріменко В. Формування життєвих компетентностей учнів засобами інтерактивного навчання на уроках зарубіжної літератури : школа педагога / В. Охріменко // Зарубіжна література в школі. — 2019. — № 23-24. — С. 4-22.
Райхерт К. Говард-утка как экзистенциальный герой (в свете философии абсурда Альбера Камю) [Електронний ресурс] / К. Райхерт // Філософія та гуманізм. — 2016. — Вип. 1. — С. 74-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filtgum_2016_1_12.
Река К. Антропологічне розуміння свободи в контексті філософії А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2012. — № 15. — С. 152-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2012_15_33.
Река К. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2012. — Вип. 109. — С. 33-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2012_109_11.
Река К. Філософія бунту та насилля в гуманістичних концепціях А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 289-292. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_122.
Река К. Філософське осмислення людини у спадщині А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 165-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_77.
Сарабун О. Екзистенція як шлях від усвідомлення абсурду до здійснення свободи у філософії А. Камю [Електронний ресурс] / О. Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 146-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2012_15_19.
Северин О. Мораль суспільства в літературі і в житті : за творами Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти", А. Камю "Чума" / О. Северин // Світова література (Шкільний світ). — 2013. — № 1. — С. 25-28.
Семенчук М. Філософія абсурду" А. Камю [Електронний ресурс] / М. Семенчук, І. Матвієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — Вип. 2. — С. 148-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_90.
Сутула О. Вільний той, хто може не брехати : урок за творчістю Альбера Камю : методика, пошук, досвід / О. Сутула // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 9. — С. 18-22.
Токмань Г. Альбер Камю як літературний критик: діалог між художнім текстом і філософією [Електронний ресурс] / Г. Токмань // Слово і час. — 2017. — № 8. — С. 77-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_8_13.
Хроменко І. Проблемно-тематичний аналіз твору. Заняття № 3 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. — 2012. — № 7-8. — С. 35-41.
Щукін Є. Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, пост структуралізм : навч. посіб. / Є. Щукін, О. Патлайчук, І. Чугуєва; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2009. — 116 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 25.06.2020 11.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.243594 seconds