Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Алла із міста: Суми :: Запитання: 44557  
Алла запитує:
Доброго дня ! Підскажіть , будь ласка літературу за темою : Адміністративно-правові засади відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Алфьоров С. М. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Д. В. Голобородько, Д. Г. Заброда, В. П. Кононець, А. О. Кривий ; ред.: Т. П. Мінка ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Харків : Право, 2013. — 278 c.
Аніна О. В. Проблемні питання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / О. В. Аніна // Наукові праці МАУП. — 2014. — Вип. 42. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2014_3_12
Варивода В. І. Особливості відповідальності іноземців за порушення правил дорожнього руху [Електронний ресурс] / В. І. Варивода // Право і суспільство. — 2011. — № 2. — С. 104-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_2_23
Гаврилова І. О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / І. О. Гаврилова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 5(2). — С. 99-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_5(2)__27
Закон України від 27.06.2020 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text
Ковальчук І. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства / І. Ковальчук // Правові засади діяльності правоохоронних органів : зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. (15 груд. 2017 р.). — Харків, 2017. — С. 73-74.
Кузьмін С. А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України [Електронний ресурс] / С. А. Кузьмін, О. В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2014. — Вип. 2. — С. 103-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_2_14
Мальцев В. В. Адміністративно-правовий режим перебування іноземців та осіб без громадянства і його забезпечення національною поліцією [Електронний ресурс] / В. В. Мальцев // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1. Том 3. — С. 180-187. — Режим доступу: http://pjv.nuoua.od.ua/v1-3_2018/38.pdf
Мінка Т. П. Поняття та зміст адміністративно-правового режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / Т. П. Мінка // Право і суспільство. — 2012. — № 4. — С. 82-85. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Pis_2012_4_21.pdf
Павлович-Сенета Я. П. Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Я. П. Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2016. — Вип. 1. — С. 206-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_26
Ткаченко В. В. Норми кримінального закону, що передбачають відповідальність спеціальних суб’єктів за злочини проти правосуддя, у контексті їх застосування до іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, С. А. Кузьмін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2013. — № 3(спец. вип.). — С. 240-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2013_3(spets
Чередниченко К. Ю. Конституційно-правовий статус іноземців за національним та зарубіжним законодавством в аспекті політичних прав [Електронний ресурс] / К. Ю. Чередниченко, О. В. Глинська // Молодий вчений. — 2018. — № 4(2). — С. 756-759. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__95

.: Розділ: Євродовідка :: 27.07.2020 16.26.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.212092 seconds