Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44595  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Сучасний розвиток музеїв-скансенів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Данилюк А. Г. Українські скансени / А. Г. Данилюк. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2006. – 104 с.
Данилюк А. Г. Храми Львівського скансену/ А. Г. Данилюк. – Львів : Сполом, 2007. – 16 с.
Кадчанівський Д. Музеї під відкритим небом як об’єкти туризму в Україні / Д. Кадчанівський // Географія. Економіка. Екологія. Туризм. - Вип. 3 – Київ, 2009,- С. 59-73.
Афанасьєв О. Є. Скансени України як важливий туристичний ресурс [Електронний ресурс] / О. Є. Афанасьєв, Є. В. Бурлака, Ю. М. Маркіна // Туристична індустрія : сучасний стан та пріоритети розвитку : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 80-84. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/afanasjev5.htm.
Водяник Л. Ю. Краєзнавчі музеї України та їх залучення до туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Ю. Водяник // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 152-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_20_24.
Водяник Л. Ю. Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення [Електронний ресурс] / Л. Ю. Водяник // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 19. - С. 149-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_19_25.
Каднічанський Д. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів [Електронний ресурс] / Д. Каднічанський // Краєзнавство. – 2012. - № 1. – С. 128-137. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/60140/17-Kadnichanskui.pdf?sequence=1.
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матер. 4-ої Всеукр. наук.-етнограф. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16-17 квітня 2013 р., м. Луцьк ; упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак // Науковий зб. – 2013. - Вип. 44. – С. 100-102.
Музеї і скансени [Електронний ресурс] // Дерев’яні храми України : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://www.derev.org.ua/muzei/muzei.htm. – Нахва з екрану.
Петрович В. Музеї просто неба – осередки дослідження та популяризації матеріальних і духовних цінностей традиційної культури українського народу [Електронний ресурс] / В. Петрович. – Музейний простір Волині : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://volyn-museum.com.ua/publ/rokinivskij_muzej_istoriji_silskogo_gospodarstva_volini_skansen/muzeji_prosto_neba_oseredki_doslidzhennja_ta_populjarizaciji_materialnikh_i_dukhovnikh_cinnostej_tradicijnoji_kulturi_ukrajinskogo_narodu/16-1-0-143. – Назва з екрану.
Проненко І. В. Сучасний розвиток музеїв-скансенів в українській музейній структурі [Електронний ресурс] / І. В. Проненко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - 2017. - Вип. 20. - С. 91–97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvvi_2017_20_13.
Проненко І. В. Історія та розвиток музею народної архітектури та побуту у Львові [Електронний ресурс] / І. В. Проненко // Грані Історії. - 2018. - Вип. 1. - С. 239-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2018_1_56.
Фігурний Ю. С. Михайло Сікорський – світоч України : [моногр.] / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознавства. - Київ : НДІУ, 2017. - 150 c.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.08.2020 09.30.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.278055 seconds