Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45807
   


Автор вопроса: Леонід из города: Київ :: Вопрос: 44643  
Леонід спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Українська естрадна музика другої половини 20 століття. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Леоніде! Перегляньте наступні джерела:
Бобул І. Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі України кінця ХХ – початку ХХI століття : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 26.00.01 – Теорія та історія культури / І. Бобул. - Київ, 2018. - 23 с.
Бойко О. Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03 ? Музичне мистецтво / О. Бойко. - Київ, 2017. - 215 с.
Мозговий М. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.01 – Теорія та історія культури. - Київ, 2007. - 20 с.
Рябуха Т. Витоки та інтонаційні складові української пісенної естради : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03 – Музичне мистецтво / Т. Рябуха. - Харків, 2017. - 20 с.
Самая Т. Вокальне мистецтво естради як чинник культурного життя України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвозн.: 26.00.01 – Теорія та історія культури / Т. Самая. - Київ, 2017. - 199 с.
Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : автореф. дис. … канд. мист.: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. М. Тормахова ; Нац. музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 19 с.
Шевченко О. Українська сучасна популярна музика: витоки та проблематика (1920–1990 рр.) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 26.00.01 – Теорія та історія культури, мистецтвознавство / О. Шевченко. - Київ, 2010. -20 с.
Барановська М. С. Естрадно-вокальна музика в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. С. Барановська // Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. – 2013. – Вип. 28. – С. 5-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf.
Бойчук А. Естрадне мистецтво співу у виклику сьогодення [Електронний ресурс] / А. Бойчук // Актуальні питання гуманітарних наук. Серія: Мистецтвознавство. – 2019 . – Вип. 2. – С. 39-43. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/download/180920/180926.
Мозговий М. Чинники розвитку сучасної української естрадної музики [Електронний ресурс] / М. Мозговий // Наук. записки ]Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка]. – С. 64-69. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_09_2.pdf#page=64.
Українська музика другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] // Культурний проект : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://culturalproject.org/lectures/55ad00dd87cb94c0378b4846. – Назва з екрана.
Українське музичне мистецтво в ХХ – ХХІ ст. [Електронний ресурс] // Studfiles : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5470543/page:29/. – Назва з екрана.

.: Раздел: Музыка :: 1.09.2020 09.10.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.26498 seconds