Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44605
   


Автор вопроса: Людмила из города: Київ :: Вопрос: 44664  
Людмила спрашивает:
Фототуризм як інноваційний вид туризму. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с.
Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підруч. для ВНЗ / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – Київ : Знання, 2008. – 661 с.
Михайличенко Г. І. Інноваційний розвиток туризму : моногр. / Г. І. Михайличенко. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : моногр. / Т. І. Ткаченко. – Київ : КНТЕУ, 2009. - 463 с.
Безлепкин А. Фототур – современный туристический продукт или сочетание полезного с приятным [Електронний ресурс] / А. Безлепкин // Все о туризме : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_tourism/bezlepkin.htm. – Назва з екрана.
Волкова Т. А. Фототуризм: история и тенденции развития [Електронний ресурс] / Т. А. Волкова // Успехи современного естествознания. – 2019. – № 9. – С. 103-112. – Режим доступу: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37205.
Волошина А. А. Фототуризм как оригинальный вид туризма [Електронний ресурс] / А. А. Волошина, В. М. Теньгушева // Все о туризме : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://tourlib.net/statti_tourism/voloshina.htm. – Назва з екрана.
Губанова О. Р. Види і тенденції розвитку туризму [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. Р. Губанова. - Одеса, 2019 . - 126 с. - Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/6515/1/GubanovaOR_Vud_i_tendent_rozv_tur_KL_2019.pdf.
Залєвська Н. П. Фототуризм як новий напрямок у туризмі [Електронний ресурс] / Н. П. Залєвська // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 24 вересня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 166-168. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/22616/1/71.pdf.
Ковешніков В. С. Інноваційні види туризму [Електронний ресурс] / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 4. – С. 38-44. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2016/10.pdf.
Кудінова І. П. Туризм як фактор соціально-економічного розвитку та його інноваційні напрями [Електронний ресурс] / І. П. Кудінова // Біоекономіка і аграрний бізнес. – 2019 . – Т. 10. № 1. – С. 50-56. - Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/download/13422/11571.
Романова А. А. Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії [Електронний ресурс] / А. А. Романова // Економіка і регіон. – 2017 . - № 4. – С. 13-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2017_4_4.pdf.
Сардак С. Е. Інноваційні аспекти розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / С. Е. Сардак, А. С. Саркісьян // Економічний простір. - 2018. - № 138. - С. 18-28. - Режим доступу: https://philpapers.org/archive/SAR-60.pdf.

.: Раздел: География. Краеведение :: 6.09.2020 10.33.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.253115 seconds