Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Карина із міста: Одеса :: Запитання: 44862  
Карина запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу з теми:"Неологізми в сучасній українській мові". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Карино. Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:

Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.

Борис, Д. П. Проблема неоднозначності поняття ”неологізм” крізь призму лінгвофілософської теорії / Д. П. Борис // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. – 2015. - № 3. – С. 54-61. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvddpufm_2015_3_10.pdf

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : Перун, 2007. – 1736 с.

Гладка, В. А. Поняття “неологізм” у світлі сучасних лінгвістичних парадигм / В. А. Гладка ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2009. – Вип. 11. - С. 170-177. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2009_11_30.pdf

Глазова, О. П. Вивчення в школі неологізмів / О. П. Глазова ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – К., 2013. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2653/1/O_Glazova_MD_10_IPPO.pdf

Жуга, Л. Функціональний потенціал неологізмів у сучасному українськомовному інтернет-дискурсі / Л. Жуга // Українська мова і література в школах України. - 2020. - № 6. - С. 37-40. - Бібліогр.: с. 40.

Ладоня, К. Ю. Неологізми в українській мові: сутність, визначення, принципи класифікації та функціонування / К. Ю. Ладоня // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2018. - № 36. – Т. 1. – С. 38-40. – Режим доступу: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.pdf

Римар, Н. В. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми : розробки уроків / Н. В. Римар // Все для вчителя. - 2015. - № 6. - С. 30-31.

Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Томіленко, Л. Нове життя старих слів, або семантичні зміни у структурі сучасної української лексики : на матеріалі Словника української мови у 20-ти томах / Л. Томіленко // Дивослово. - 2016. - № 6. - С. 29-34. - Бібліогр.: с. 34.

Третяк, М. І. Неологізми як джерело розвитку української мови / М. І. Третяк. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/6642/5658

Шкляренко, М. Неологізми в сучасному мовленні / М. Шкляренко ; наук. керівник Г. Г. Вельбовець, Л. А. Курінчук // Шкільна бібліотека плюс. - 2020. - № 1-2 (січень). - С. 3-5. - Бібліогр.: с. 5.

https://l-ponomar.com/neologizmy-v-suchasnij-ukrayinskij-movi-okazionalizmy/
http://referat-ok.com.ua/movoznavstvo/neologizmi-v-suchasnii-ukrajinskii-movi
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/obsolete_words_and_neologisms.html
http://media.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/08/vyvchennia_neologizmiv_u_6_klasi.doc
http://linguistics-konspect.org/?content=2434

.: Розділ: Мовознавство :: 10.11.2020 20.08.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.291092 seconds