Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Оля із міста: Буча :: Запитання: 44918  
Оля запитує:
Добрий день! Доберіть, будь ласка, літературу про соціальне сирітство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Длбрий день, Олю! Пропонуємо Вам наступні джерела для опрацювання:
Волинець Л. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Волинець, Н. Комарова, О. Антонова-Турченко, І. Іванова, І. Пєша; Укр. ін-т соц. дослідж. — Київ, 1998. — 120 c.
Ілик Х. Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Х. Ілик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2018. — 16 с.
Кальченко Л. Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення [Електронний ресурс] / Л. Кальченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 19(2). — С. 160-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19(2)__22.
Коваленко О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен : Автореф. дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / НАН України. Ін-т соціології. — Київ, 2006. — 17 с.
Коваліско Н. Сучасні міграційні процеси і соціальне сирітство: соціологічний дискурс / Н. Коваліско, Х. Ілик ; М-во освіти та науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : Ліга-Прес, 2019. — 234 с.
Олифіренко Ю. Соціальне сирітство - індикатор соціальної безпеки [Електронний ресурс] / Ю. Олифіренко // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. — 2018. — № 1. — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2018_1_10.
Сагайдак Т. Сирітство як соціальне явище та наукова проблема [Електронний ресурс] / Т. Сагайдак // Social work and education. — 2015. — Vol. 2, no. 1. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2015_2_1_14.
Суходольська А. Соціальне сирітство в Україні: демографічні аспекти : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / А. Суходольська; НАН УКраїни, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2019. — 20 с. : іл.
Суходольська А. Соціальне сирітство: історичні аспекти та сутність поняття [Електронний ресурс] / А. Суходольська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 2. — С. 190-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_28.
Терновець О. Соціальне сирітство як предмет міждисциплінарного дослідження / О. Терновець // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. — 2012. — № 5, ч. 1. — С. 51-61.
Терновець О. Соціальне сирітство як соціально-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. Терновець // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 3. — С. 61–68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2012_3_11.
Яремчук В. Соціальне сирітство як психологічний чинник девіантної поведінки підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / В. Яремчук; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2013. — 20 c.

.: Розділ: Соціологія :: 24.11.2020 14.21.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.381161 seconds