Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44945  
Лариса запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу за темою "Волонтерський рух в Україні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Безпалько О. В. Підготовка волонтерів до проведення організаційних форм соціально-педагогічної діяльності / О. В. Безпалько, Н. В. Заверико, І. Д. Звєрєва // Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху в Україні / уклад. Т. Л. Лях. – Київ : ВГЦ «Волонтер», 2001. – С. 124-136.
Бондаренко З. П. До питання про менеджмент та супервізію волонтерської роботи / З. П. Бондаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 43-53.
Волонтерство – це море позитиву, нових вражень і цікавих спогадів // Євробюлетень. – 2011. – № 7. – С. 24-25.
Голуб В. Л. Волонтерська діяльність в системі взаємовідносин держави та суспільства : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / В. Л. Голуб; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2016. - 20 c.
Демчук С. Волонтери – покоління NEXT: новий вимір / С. Демчук // Шк. світ. – 2012. – № 29-30. – С. 7-17.
Жужа Л. О. Волонтерський рух у контексті антитерористичної операції в Україні: політологічний вимір : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Л. О. Жужа; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2016. - 19 c.
Коновейчук Х. Б. Благодійні організації: адміністративно-правове регулювання організації та діяльності : монографія / Х. Б. Коновейчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. - 176 c.
Корецька О. Участь молоді в програмах волонтерства Європейського Союзу / О. Корецька // Соціол. студії. - 2017. - № 2. - С. 32-39.
Лях Т. Л. Методика організації волонтерських груп : навч. посіб. / Т. Л. Лях ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки. - Київ, 2010. - 158 c.
Лук'янова Н. Великий і дієвий ресурс : [молодіжний волонтерський рух в Україні] / Н. Лук'янова // Соціальний захист. – 2009. – № 7. – С. 48-49.
Маккарлі С. Управління діяльністю волонтерів : як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства / С. Маккарлі, Р. Лінч ; пер. з англ. О. Винничук. – Київ : Ресурсний центр розвитку громад. організацій «Гурт», 1998. – 160 с.
Серцем покликані до милосердя // Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2012. – № 4. – С. 75-81.
Сидоренко К. О. Принципи провадження волонтерської діяльності / К. О. Сидоренко // Наук. вісник Нац. академії внутрішніх справ. – 2012. – № 5. – С. 68-74.
Харченко С. Я. Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : наук.-навч.-метод. посіб. / С. Я. Харченко, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, Н. Б. Ларіонова, О. Л. Караман, С. В. Горенко ; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка», Н.-д. центр пробл. соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2008. - 319 c.
Шевченко Т. Волонтерський рух в Україні та світі / Т. Шевченко // Шк. світ. - 2009. - № 47. - С. 6-9.
Юрченко І. В. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні : автореф. дис... канд. соціол. наук : 22.00.03 / І. В. Юрченко; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2009. - 16 c.
Поліщук В. Роль волонтерської практики в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників/ В. Поліщук // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2013. - Вип. 29. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_45.
Серцем покликані до милосердя : волонтерський рух в Україні та світі [Електронний ресурс] : інформ. матеріали для написання рефератів / уклад. В. І. Матяш. – Полтава, 2014. – 36 с. – (Б-чка рефератів). - Режим доступу: http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=257:2014-09-19-13-02-56&catid=214&Itemid=28&lang=uk.
Чухрай М. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / М. Чухрай // Соціальні реальності в емпіричних дослідженнях. – 2013. – № 1. – С. 104-108. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/socst_2013_1_22.pdf.

.: Розділ: Соціологія :: 30.11.2020 09.26.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.325774 seconds