Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44605
   


Автор вопроса: Роман из города: Чернігів :: Вопрос: 44956  
Роман спрашивает:
Добрий день! Потребую вашої допомоги. Потрібна література до реферату на тему Філософія Сократа. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Романе! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Алексєєв В. Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа [Електронний ресурс] / В. Алексєєв // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 2. — С. 3-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_2_3.
Астрахан Н. Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми [Електронний ресурс] / Н. Астрахан // Питання літературознавства. — 2014. — Вип. 89. — С. 165-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2014_89_17.
Беспалов І. Сократ – його філософія та діалогічний метод [Електронний ресурс] / І. Беспалов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. — 2019. — Вип. 59. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2019_59_7.
Борисова Т. Культурно-онтологічні основи "надії" (історико-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Т. Борисова ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 18 с.
Боровська Л. Сократ vs Барт: антропологічні виміри лінгвістичного повороту [Електронний ресурс] / Л. Боровська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2017. — № 2. — С. 14–22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_2_3.
Гетьман І. Герменевтичні засади в "Апології Сократа" та античних діалогах [Електронний ресурс] / І. Гетьман // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — № 3. — С. 95-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_3_14.
Каліна К. Витоки ідеї морального виховання у вченнях філософів стародавньої Греції / К. Каліна // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — № 11. — С. 49-52.
Кирилюк Ф. Стародавня політологія : Навч. посіб. / Ф. Кирилюк. — Київ : Тов-во "Знання" України, 2000. — 192 c.
Костроміна Г. Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання [Електронний ресурс] / Г. Костроміна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 84-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__18.
Меленко С. Сократівський поворот у давньогрецькій філософії – етичне та соціальне вчення як "центр" філософії права [Електронний ресурс] / С. Меленко // Філософські та методологічні проблеми права. — 2013. — № 1-2. — С. 165-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2013_1-2_19.
Мірошниченко Л. Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман [Електронний ресурс] / Л. Мірошниченко // Від бароко до постмодернізму. — 2013. — Вип. 17(2). — С. 119-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbdp_2013_17(2)__23.
Остапчук Г. Проблема самопізнання сучасного українця через призму філософії Сократа та Г. Сковороди [Електронний ресурс] / Г. Остапчук, К. Кравченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2015. — Вип. 33. — С. 216-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2015_33_33.
Скотний В. Проблема душі в античній філософії: Сократ і Платон [Електронний ресурс] / В. Скотний // Молодь і ринок. — 2011. — № 8. — С. 6-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_8_3.
Туляков О. Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г. С. Сковороди: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Туляков ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Суми, 1999. — 16 с.

.: Раздел: Философия. Религия :: 1.12.2020 16.32.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.424897 seconds