Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Ірина из города: Херсон :: Вопрос: 44975  
Ірина спрашивает:
Доброго дня. Зробіть будь- ласка огляд найновішої літератури з питань корпоративної культури.Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агєєва І. Теоретичні аспекти корпоративної культури в організації [Електронний ресурс] / І. Агєєва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). — 2018. — № 3. — С. 5-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2018_3_3.
Андріїв М. Корпоративна культура, соціальна відповідальність та лідерські вміння керівника як фактори результативності трансформації компетенцій органу публічного управління [Електронний ресурс] / М. Андріїв // Ефективність державного управління. — 2019. — Вип. 4. — С. 74-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2019_4_8.
Василевська Т. Е. Етика в публічній службі : підручник / Т. Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ : НАДУ, 2018. — 255 с. : іл., табл. — (Серія ”Корпоративна культура”).
Долгальова О. Формування корпоративної культури підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. Долгальова, А. Виходцева // Галицький економічний вісник. — 2020. — № 2. — С. 183-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2020_2_21.
Крутій О. Медіація як комунікаційний засіб розвитку корпоративної культури публічного управління в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. Крутій. // Державне будівництво. — 2019. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2019_2_4.
Литвин О. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності організації [Електронний ресурс] / О. Литвин, О. Галицька // Фінансовий простір. — 2019. — № 4. — С. 127-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_4_11.
Маказан Є. Стратегія управління корпоративною культурою [Електронний ресурс] / Є. Маказан, К. Петрова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(2). — С. 12-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(2)__5.
Мілошевич Н. Сутність корпоративної культури та інструменти її впровадження [Електронний ресурс] / Н. Мілошевич // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 7(1). — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_7(1)__4.
Пашук Я. Корпоративна культура як елемент ефективного управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / Я. Пашук, Т. Розбицька, В. Сухенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2019. — № 6. — С. 25-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2019_6_6.
Пірен М. І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні / М. І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. — Чернівці : Технодрук, 2016. — 243 с. : табл.
Потапюк І. Корпоративна культура як маркетинговий ресурс підприємства [Електронний ресурс] / І. Потапюк, Т. Андрущенко, Ю. Мороз // Український журнал прикладної економіки. — 2019. — Т. 4, № 4. — С. 176-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2019_4_4_22.
Тюхтенко Н. Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Н. Тюхтенко, С. Макаренко, Я. Олексенко // Економічний вісник університету. — 2020. — Вип. 44. — С. 98-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_44_16.
Фокіна-Мезенцева К. В. Мотиваційні основи корпоративної культури в системі менеджменту якості підприємства: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / К. В. Фокіна-Мезенцева ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон : Гельветика, 2018. — 299 с. : рис., табл.
Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва : навч.-практ. посіб. / [Н. В. Щербак та ін. ; за заг. ред. Щербак Н. В., Журавля Т. В., Толкованова В. В.] ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Київ : Фенікс, 2018. — 154 с. : іл., табл. — (Проект ”Реформа управління на сході України”).

.: Раздел: Прочее :: 5.12.2020 15.59.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.238531 seconds