Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Павло із міста: Одеса :: Запитання: 45030  
Павло запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про фольклор гагаузів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Павло!Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 33771. Також радимо Вам додатково попрацювати з такими джерелами:
Арнаут Ф. Некоторые особенности мотивов любви и смерти в гагаузских лирических песнях [Електронний ресурс] / Ф. Арнаут // Східний світ. — 2011. — № 1. — С. 153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2011_1_25.
Арнаут Ф. Пісні у гагаузів. Поняття жанру "тюркю" [Електронний ресурс] / Ф. Арнаут // Сходознавство. — 2008. — № 43. — С. 9-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2008_43_4.
Георгієв М. До питання про походження одного з cимволічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості [Електронний ресурс] / М. Георгієв, А. Шабашов // Записки історичного факультету. — 2014. — Вип. 25. — С. 7-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2014_25_3.
Диханов В. Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.05 / В. Диханов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 16 c.
Докіна С. Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів [Електронний ресурс] / С. Докіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Гендерні дослідження. — 2016. — Вип. 2. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2016_2_14.
Дрига І. Три події в гагаузознавстві [Електронний ресурс] / І. Дрига // Східний світ. — 2008. — № 4. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2008_4_27.
Сырф В. Гагаузская фольклористика (историографический обзор) [Електронний ресурс] / В. Сырф // Сходознавство. — 2012. — № 57-58. — С. 127-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2012_57-58_13.
Чижов Г. До питання про періодизацію історії етнологічного вивчення болгар і гагаузів південно-західної України [Електронний ресурс] / Г. Чижов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 207, Вип. 195. — С. 116-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_207_195_24.
Юзвяк І. Сакральна культура гагаузького народу та її відображення у релігійній термінології гагаузької мови [Електронний ресурс] / І. Юзвяк // Мовні і концептуальні картини світу. — 2014. — Вип. 47(2). — С. 560-569. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_47(2)__63.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 15.12.2020 20.07.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.343493 seconds